Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tjänsten som bildningsdirektör i Borgå bör lediganslås på nytt – stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt nästa möte

Från 2021
stadsstyrelsens rum i borgå
Bildtext Stadsdirektörens förslag är att tjänsten som bildningsdirektör lediganslås på nytt.
Bild: YLE/Stefan Härus

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår för stadsstyrelsen i Borgå att tjänsten som bildningsdirektör lediganslås på nytt.

Tjänsten förklaras ledig på nytt eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde det beslut som stadsfullmäktige fattade sommaren 2019.

Av fullmäktiges beslut framgick nämligen inte att en meritjämförelse skulle ha gjorts.

"Vi kom fram till att det är mest ändamålsenligt att göra om hela rekryteringsprocessen. Det nuvarande fullmäktige hinner ännu fatta beslut om valet innan sommarsemestrarna", säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

Bildningsdirektör Sari Gustafsson
Bildtext Borgå stads nuvarande bildningsdirektör Sari Gustafsson fortsätter jobba under processen.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Meriter antecknas

Ujula säger vidare att rekryteringsannonsen ska preciseras och under beslutsprocessen ska staden också fästa särskild uppmärksamhet vid att anteckna jämförelsen av de sökandes meriter.

"Vi meddelar att tjänsten ledigförklarats på nytt också till de personer som sökte tjänsten tidigare", säger personaldirektör Anu Kalliosaari i samma pressmeddelande.

Borgå stad har frågat Kommunförbundets sakkunniga om deras synpunkter på hur staden ska gå vidare i ärendet.

Ett alternativ är att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutsprocessen från 2019 kan också korrigeras och fortsätta efter en ny meritjämförelse.

Inte rationellt att överklaga

Då skulle de personer som sökte tjänsten 2019 och fortfarande är intresserade av den vara med i ansökningsprocessen.

"Vi anser inte att det är ändamålsenligt att överklaga, eftersom det är en långsam process och slutresultatet är osäkert. I det här skedet är det inte heller vettigt att fortsätta den gamla ansökningsprocessen, då det redan har gått nästan två år sedan fullmäktiges ursprungliga beslut, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stadsstyrelsen behandlar förslaget om ny rekryteringen den 24 maj.

Den sista ansökningsdagen är den 9 juni och stadsfullmäktige kan fatta beslut i frågan i slutet av juni.

Diskussion om artikeln