Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tio söker tjänsten som bibliotekschef i Ingå

Från 2021
Sittgrupper i Ingå bibliotek
Bildtext Tio personer vill bli bibliotekschef för Ingå bibliotek. Ingå kommun vill att bibliotekschefen ska ansvara för och utveckla bibliotekets samling, planera evenemang och upprätthålla ett gott samarbete med andra bibliotek.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ingå söker ny bibliotekschef och inom utsatt ansökningstid fick kommunen sammanlagt tio ansökningar. Den nya bibliotekschefen ska inleda sitt jobb i början av oktober i år.

Ingå kommun vill att bibliotekschefen ska ansvara för och utveckla bibliotekets samling, planera evenemang och upprätthålla ett gott samarbete med andra bibliotek.

Därtill kommer budget- och personalansvar eftersom bibliotekschefen är chef för bibliotekets personal.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, ledarförmåga och god förtrogenhet med bibliotekens uppgifter och verksamhet.

Språkkravet är minst utmärkta kunskaper i det ena och goda kunskaper i det andra inhemska språket.

Följande personer har sökt tjänsten som bibliotekschef i Ingå:

  • Liisa Asiala, Tammerfors (filosofie magister)
  • Tapani Häkkinen, Lovisa (politices magister)
  • Milla Kuronen, Hangö (politices magister)
  • Dag Musterhjelm, Kyrkslätt (yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst)
  • Piritta Numminen, Täkter (magisterexamen i samhällsvetenskaper) Riikka Maria Pohjola, Esbo (politices magister)
  • Pia Susanna Rahikainen, Kyrkslätt (filosofie magister)
  • Maria Siggberg, Raseborg (diplomingenjör)
  • Maria Verava, Lappvik (lokalvårdare)
  • Linda Åkerlund, Kyrkslätt (kandidat i humanistiska vetenskaper)

Prövotiden för den fasta tjänsten som bibliotekschef i Ingå är sex månader.

Ingås tidigare bibliotekschef Raija Selén gick i pension sommaren 2019. Sedan dess har barnbibliotekarie Sonja Petrell-Auvinen varit tf bibliotekschef i Ingå.

Diskussion om artikeln