Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mindre polisövervakning och mera omtanke om papperslösa – myndigheterna uppdaterar sin syn på illegal invandring

Från 2021
Uppdaterad 05.05.2021 17:19.
Far håller arm om dotter, de står med ryggen till och ser på avstånd på en skola
Bildtext Det beräknas finnas cirka 1000 papperslösa migranter i Finland.
Bild: Yle / Jessica Stolzmann

Det viktiga är inte att polisövervaka invandrare som vistas illegalt i Finland, utan att se till att det inte föds ett skuggsamhälle med sociala problem. Så kan man sammanfatta synen på de papperslösa i Inrikesministeriets uppdaterade program.

I programmet om illegal invandring konstateras att fenomenet är rätt nytt för Finland och rätt småskaligt, särskilt när det gäller personer som får avslag på ansökan om uppehållstillstånd, men ändå stannar kvar.

De flesta som kommer till Finland från utlandet gör det helt lagligt, av familjeskäl eller på grund av jobb eller studier.

Men det finns även så kallade papperslösa som vistas i landet utan laglig grund. Enligt de senaste uppskattningarna gäller det mellan 700 och drygt 1000 personer.

Maria Ohisalo
Bildtext Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) anser att det inte finns någon patentlösning, utan problematiken kring papperslösa måste ses från många synvinklar.
Bild: Lehtikuva

Organisationer som jobbar med de papperslösa rapporterar att det har fötts en bostadsmarknad och en arbetsmarknad som står utanför det officiella samhället, påpekas i programmet.

– Att förhindra att det uppstår ett skuggsamhälle är till fördel både för samhället och för de berörda personerna, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) som ansvarar för invandringsfrågor.

– De papperslösa riskerar att marginaliseras, dras med i brottslighet och själva bli offer för brott och människohandel, säger Ohisalo.

Synen på papperslösa har breddats

Det här är utgångspunkten när myndigheterna nu uppdaterar sitt arbete i ett program med över 50 punkter.

Där ingår åtgärder som kan vidtas i migranternas hemländer, åtgärder vid Finlands gränser och förändringar som kan göras för de papperslösa som redan finns i landet.

Inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä säger att illegal invandring inte är ett stort problem i Finland, men ändå ett svårt sådant.

Problematiken har dessutom förändrats och därför beaktar det nya programmet fler perspektiv än tidigare.

Det handlar inte längre främst om polisiära åtgärder, säkerhetshot och övervakning, utan social omtanke spelar en större roll.

– Att övervaka läget med papperslösa ska inte bara vara en sak för polisen, utan många myndigheter borde samarbeta, säger kanslichef Kirsi Pimiä.

Kirsi Pimiä kuvattiin ministeriönsä sisäpihalla.
Bildtext Kanslichef Kirsi Pimiä framhåller att de åtgärder man vidtar måste vara både effektiva och humana.
Bild: Silja Viitala / Yle

Utgångspunkter för myndigheternas arbete är att trygga de mänskliga rättigheterna och att upptäcka offer för människohandel och andra utsatta migranter.

Särskilt viktigt anses det vara att beakta barnens situation.

Bättre möjligheter att jobba

Ett problem är att man vet väldigt lite om de papperslösa i Finland. Därför är en av de föreslagna åtgärderna att stödja forskning om deras levnadsvillkor.

En annan problematik gäller migranter som redan hunnit få jobb, då de får nekande besked om uppehållstillstånd. Här föreslås lagändringar som gör det enklare att bevilja uppehållstillstånd i sådana fall.

Man vill också underlätta jobbsökande för migranter som saknar dokument från sina hemländer.

Programmet innehåller också punkter om att vidareutveckla systemet med att stödja invandrare som frivilligt åker tillbaka till sina hemländer.

Då migranter utan uppehållstillstånd avvisas med tvång vill man undvika misstag genom bättre samarbete mellan olika myndigheter och genom att avvisningarna följs upp.

Dessutom ska diskrimineringsombudsmannen alltid få kännedom om avvisningsoperationer.

Migranter som begår brott i Finland borde lättare kunna avvisas, i samarbete med deras hemländer, enligt programmet.

Flyktinghjälpen: "Konkreta åtgärder saknas"

På organisationshåll är man inte odelat nöjd med den uppdaterade rapporten kring illegal invandring. Katja Mannerström, chef för samhällsrelationer vid Finlands Flyktinghjälp, är missnöjd med brist på konkretion.

– Jag hade väntat mig snabbare tag och mer konkreta åtgärder av den här regeringen. Nu handlar de flesta förslagen om saker som ska utredas, säger hon.

Mannerström tycker ändå att det uppdaterade rapporten ger en bra analys av hur utsatt gruppen med papperslösa är i Finland.