Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ungas droganvändning under pandemin ett frågetecken, men framtidsoron är stor: "De som haft det jobbigt tidigare har haft det ännu jobbigare nu"

Från 2021
Unga som samlats i klunga i köpcenter
Bildtext Många unga personers psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. På Ungdomsstationen Klaara i Vasa befarar man att det kommer att leda till ökad droganvändning.
Bild: Tanja Heino / Yle

Det är för tidigt att säga om coronapandemin för med sig större droganvändning utöver det ökade psykiska illamåendet.

Ofta går ändå dessa två hand i hand, och det är med fördröjning som man upptäcker nya användare, uppger österbottniska experter.

År 2019 bokförde polisen 148 misstänkta för narkotikabrott i åldern 15-17 år i de österbottniska landskapen. I åldern 18-20 bokfördes samma år 350 misstänkta.

Under pandemiåret 2020 åkte något färre 15-17-åringar fast för narkotikabrott, 113 stycken. Antalet ökade däremot i ålderskategorin 18-20, där polisen satte fast 505 stycken.

Mikael Appel, kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning, påpekar ändå att man inte kan dra några direkta slutsatser av siffrorna. Polisens kontaktyta till ungdomar har nämligen minskat på grund av pandemin.

Mikael Appel från polisen i Österbotten.
Bildtext Polisen har mött färre ungdomar under pandemiåret jämfört med ett normalt år, säger Mikael Appel som är kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

- Det har varit mycket färre offentliga tillställningar, stora festivaler och samlingar till speciella helger under året som gått. Och en hel del av de här narkotikafallen bland unga så uppdagas i samband med sådana tillställningar, säger Appel.

Ser man endast på unga under 18 år så visar polisens statistik över tid att de årligen utgör endast omkring fem procent av dem som misstänks för narkotikabrott.

Samtidigt ökar narkotikabrotten stadigt. På tio år har mängden fördubblats och så är det i hela landet.

- Jag utgår ifrån att gruppen under 18 år inte utgör något undantag i ökningen av narkotikafallen. Hur coronan har inverkat är väldigt svårt att säga i det här skedet, men jag kan tänka att utvecklingen är precis likadan bland de unga som i övrigt då det gäller narkotikabrottsligheten, säger Appel.

De avloppsvattenprover som regelbundet tas vid olika vattenreningsverk runtom i landet visade samtidigt ifjol på att coronapandemin hade en inverkan på narkotikabruket.

Under våren minskade droganvändningen, för att sedan komma tillbaka till normal nivå då samhället öppnade upp mer igen.

I oktober rapporterade Institutet för hälsa och välfärd THL att Vasa hör till de städer där vattenanalyserna påvisar rekordhöga nivåer av narkotikabruk.

Corona delorsak till missbruk

Att coronapandemin har orsakat psykiskt illamående eller förstorat redan existerande mentala problem känner man redan väl till på fältet.

Mika Nevasaari, chef för Vasa missbrukarcenter, säger att han sett de första tecknen på att det ökade illamåendet bidrar även till missbruk.

Mansperson står framför skylt som visar till Vasa missbrukarcenter.
Bildtext Chefen för Vasa missbrukarcenter Mika Nevasaari uppger att konkurser och andra svåra ekonomiska problem samt ökad ensamhet är problem som hör ihop med ökat missbruk för en del klienter.
Bild: Anna Wikman / Yle

- En del klienter hos oss nämner coronan som en orsak eller en delorsak till att de inlett ett missbruk eller fallit ner i svårare missbruk, säger Nevasaari.

Framför allt har det då varit svår ensamhet eller plötsliga ekonomiska problem som drabbat klienterna under pandemin, förklarar han.

Missbrukarcentret riktar sin service till Vasabor äldre än 18 år. Åldersgruppen 18-29-åringar utgör i nuläget över en tredjedel av alla centrets klienter.

Men de flesta av centrets klienter har redan ett relativt allvarligt missbruk som de söker hjälp för.

Om det hos unga finns ett begynnande droganvändningsproblem som hänger ihop med pandemin märks det först på andra typer av mottagningar, med lägre tröskel.

Janek Bergman är socialhandledare på ungdomsstationen Klaara i Vasa. Han träffar unga i åldern 13-24 år, en del av dem är missbrukare.

- Det är svårt att veta exakt hur det ser ut just nu. Vi vet inte om det finns nya användare. Och det tar ofta ett tag före man söker hjälp, säger Bergman.

Ökade risker

Det som Bergman och hans kolleger på Klaara ändå tydligt kan se är att problemen hopar sig för dem som hade utmaningar sedan tidigare.

Det handlar om allt från marginalisering till ett redan existerande missbruk eller våld i hemmet.

- De som haft det jobbigt tidigare har haft det ännu jobbigare nu, säger Bergman.

På vilket sätt märker ni det här på era klienter?

- Vi följer ju med deras mående regelbundet och märker på dem att problemen växer eller att det är tyngre.

Mansperson i ljusgrå tröja står utanför gulrappad byggnad, ler svagt mot kameran.
Bildtext Janek Bergman jobbar dagligen med unga drogmissbrukande klienter på Ungdomsstationen Klaara. Han hoppas att man på stationen får ökade resurser om det behövs för att kunna hjälpa fler. Redan nu mår många unga sämre som en följd av pandemin.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Bergman påpekar att det har varit ett tungt år för alla, men bedrövligt år för vissa. Är man del av en välfungerande familj går det oftast relativt bra att spendera mer av sin tid hemma med dem.

Men fungerar det dåligt med de närmaste kan situationen snabbt bli ohållbar då man inte kommer bort.

- Har man till exempel en alkoholiserad pappa därhemma så är det klart jobbigare nu då man har tvingats sitta hemma med honom, säger Bergman.

Han listar flera faktorer som just nu utgör ökad risk för att fler unga ska välja droger som tillflyktsort.

- Om man är utan jobb så utgör det större risk att falla ner i missbruk och vi vet att det är många unga som har förlorat jobbet, eller har svårt att hitta en arbetsplats.

Lägg till ensamhet, begränsad kontakt till skyddsnätverk, att stödformer flyttat online.

- Vi vet att allt det här ökar riskerna för missbruk. Så vi har kanske inte sett det ännu. Men man kan anta att det inte har blivit bättre under den här tiden.

Diskussion om artikeln