Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vapaavuori får 7 1/2 av helsingforsarna på avgångsbetyget - innerstadsborna är nöjda, medan de som bor längre bort är mindre nöjda

Från 2021
Jan Vapaavuori sitter på en stol på Salutorget, i gången mellan två rader av orangea försäljningsstånd.
Bildtext Jan Vapaavuori blev 2017 Helsingfors första borgmästare vald genom kommunalval. Här 2020 på Salutorget.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Helsingforsarna har fått säga sitt, och vitsordet på borgmästare Jan Vapaavuoris (Saml) avgångsbetyg blir ett godkänt om än nöjaktigt 7,56. Fast på betyget skulle det egentligen avrundas uppåt till en åtta, vilket redan är bra. Det här framkommer i en enkät beställd av Yle Uutiset.

Vapaavuori själv kommenterar resultatet per SMS.

- Man ska alltid sikta på en tia, men det är kanske omöjligt att uppnå som borgmästare. När man lägger sig själv i blöt är det omöjligt att behaga alla. Och staden är heller aldrig färdig, skriver Vapaavuori.

Stadsbor för och emot

Stadsbor som rörde sig i centrum fick också betygsätta borgmästarens värv.

Anniina Kalliomäki står i snålblåsten vid Salutorget och väntar på en spårvagn.
Bildtext Anniina Kalliomäki anser att borgmästaren överlag skött sig bra.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Anniina Kalliomäki ger en åtta. Särskilt coronatiden har Vapaavuori skött bra, och betonat rätt saker.

- När det kommer till vissa punkter har han haft bättre idéer än den sittande regeringen, säger Kalliomäki.

Fiskhandlare Tuomas Kajasola som har ett stånd på Salutorget är inte lika positivt inställd.

- Företagarnas sak förde han just inte, det harmar mest. Salutorget har utvecklats helt i fel riktning, parkeringsplatserna fick ge plats för all världens dingdanglar som byggdes där istället, fnyser Kajasola.

Fiskhandlare Tuomas Kajasola står bakom disken på sitt försäljningsstånd på Salutorget.
Bildtext Salutorget har inte utvecklats i rätt riktning under Vapaavuori, säger fiskhandlare Tuomas Kajasola.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Kajasola menar att den politiska balansen i staden har skiftat. Under De grönas och Samlingspartiets styre har man inte nått de kompromisser han hoppats på.

Ungdomarnas försvarare

- Jag är tacksam över att Vapaavuori varit borgmästare, berättar Carola Brödermann som ger vitsordet 9+. Vapaavuori har visat känslighet och förståelse för stadsbornas behov. Behov som han också tillmötesgått, menar Brödermann.

Carola Brödermann
Bildtext Carola Brödermann tycker att det är bra att Vapaavuori försvarat barns och ungdomars intressen.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

- Han har förstått pengars betydelse, men så att man inte behövt höja skatterna ytterligare, säger Brödermann.

Hon uppskattar också att barn och ungdomar satts i första hand under pandemin och att Vapaavuori försvarat deras intressen.

- Under coronan så har upprätthållandet av en god anda tagit så mycket krafter och resurser, så mycket annat kunde man inte heller ha gjort, summerar Brödermann som avslutning.

Juuso Herhi igen ger en åtta, och tycker att Vapaavuori förbättrat Helsingfors synlighet.

Juuso Herhi
Bildtext Juuso Herhi tycker borgmästaren agerat konsekvent. 8 på betyget ger han.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

- Han har uppträtt konsekvent. Om man måste nämna något där det finns utrymme för förbättring, så kunde möjligen samarbetet med andra aktörer ha varit smidigare, säger Herhi.

Var tredje man ger väl godkänt

Män ger överlag Vapaavuori ett bättre vitsord än kvinnor. En av tre män ger borgmästaren nio eller tio, när motsvarande siffra för kvinnor är ungefär en av fem. Kvinnorna ger däremot fler sjuor och åttor än männen.

Går man enligt ålder så är de som redan fyllt 65 mest entusiastiska över Vapaavuori, medan de i åldersgruppen 35-54 är mer kritiska.

Utöver kön och ålder så speglar yrke och ställning på hur man uppfattar hur borgmästaren lyckats. Pensionärer, tjänsteinnehavare och de som är anställda som experter anser att Vapaavuori skött sig väl, medan hemmaföräldrar av alla kön ger ett nöjaktigt vitsord.
Arbetslösas omdöme stannar strax under en sjua.

Utbildning påverkar mindre än yrke, de med yrkesutbildning i bagaget ger Vapaavuori i snitt 7,32 medan de med en yrkeshögskoleexamen ger 7,65. De med någon annan utbildningsgrad än de två tidigare nämnda ger vitsord som placerar sig där emellan.

Avståndet till det stora varuhuset

Däremot är var i staden den svarande bor en klart avgörande faktor i om man ger borgmästaren ett högt eller ett lågt vitsord. Lite skämtsamt kan man säga att ju närmare det stora varuhuset i centrum någon bor, ju högre vitsord ger hen. Västra Helsingfors utgör ett undantag från den regeln, här uppskattar man i regel Vapaavuori.

Pengarna avgör också. Ju högre inkomster, desto högre uppskattning åtnjuter Vapaavuori.
De med en inkomst på över 5 800 euro i månaden ger i snitt borgmästaren vitsordet 8,01.

Politiskt sett åtnjuter Vapaavuori sina egnas gunst. De som uppger att de i det kommande kommunalvalet tänker rösta på samlingspartiet skriver 8,68 på betyget. Också de som tänker rösta på SFP och Kristdemokraterna uppskattar oftast Vapaavuoris arbete som borgmästare. Gröna och centerpartister betygsätter borgmästaren litet under medeltalet, och sämsta betyg får han av sannfinnländare,

Trots ett skapligt avgångsbetyg från borgmästarposten så bleknar den framgången bredvid Vapaavuoris studentbetyg; när det begav sig i tiderna (1984) så tog han studenten med det allmänna vitsordet laudatur.

Artikeln är en översättning på Yle Uutisets artikel “Kaupunkilaiset antoivat Vapaavuoren pormestarikaudesta arvosanan 7 1/2 – sukupuoli, tulot ja kodin etäisyys Stockmannilta näkyvät arvioissa”. av Clarissa Jäärni och Miikka Koskela.

Enkäten som artikeln bygger på gjordes av Taloustutkimus på uppdrag av Yle Uutiset.
Enkäten genomfördes 26-28 april 2021 som en nätundersökning, och 1025 personer intervjuades. Urvalet motsvarar Helsingfors röstberättigade befolkning (de som fyllt 18 år),
För att beräkna stöd för politiska partier användes resultaten från kommunalvalet 2017, de jämfördes med hur respondenterna uppgett att de röstat i det valet. Felmarginalen är cirka 2,5 procentenheter i vardera riktningen.

Översättning av Cecilia Heikel.