Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

1,6 miljoner mammor firar mors dag i Finland – här är mammorna i siffror

Från 2021
Kaksi naista lastenvaunujen kanssa kävelyllä.
Bildtext Mammorna firas på mors dag på söndag. I fjol föddes 850 barn fler än året innan.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I Finland firar 1,6 miljoner mammor mors dag på söndag. De har i genomsnitt 2,25 barn var. Inför mors dag har Statistikcentralen sammanställt statistik om mammor och barnfamiljer.

1,6 miljoner kvinnor har biologiska eller adopterade barn och klassas därmed som mammor i Finland. Av alla finländska kvinnor i åldern 15-85 år har 66 procent barn.

Det är vanligast med tvåbarnsfamiljer. Drygt 44 procent av mammorna har två barn och näst vanligast är mammor med ett barn respektive tre barn.

Seija Vahvelaisen tyttärentytär piirsi kuvan itsestään ja mummistaan.
Bildtext Mor- och farmödrar bor oftast knappt 80 kilometer från sina barnbarn, visar statistiken.
Bild: Hanna Terävä / Yle

Hälften av de kvinnor som fyllt 58 år har barnbarn. År 2019 var den genomsnittliga åldern för dem som blev mormödrar 59 år och för farmödrar 61 år. Det genomsnittliga avståndet från barnbarn till sina mor- och farmödrar var 79 respektive 77 kilometer.

Babyboom under pandemiåret 2020

I fjol föddes 46463 barn i Finland, vilket var 850 fler än året innan. År 2020 var första gången på nio år som nativiteten inte sjönk. Flest barn föddes i augusti.

De kvinnor som födde sitt första barn var i genomsnitt 29,7 år, medan medelåldern hos alla kvinnor som födde barn var 31,3 år.

Så gott som alla förlossningar, 99,4 procent, skedde på sjukhus. 38 kvinnor födde i sina hem under planerade omständigheter, medan 102 barn föddes på vägen till förlossningssjukhuset. Dessutom föddes 111 barn utanför förlossningssjukhus av övriga, oplanerade orsaker.

Händer som håller om ett par babyfötter.
Bildtext Det blev en babyboom i fjol. 850 barn fler föddes än året innan och den vanligaste födelsemånaden var augusti.
Bild: Nella Nuora / Yle

År 2019 förlöstes 17,5 procent av barnen med kejsarsnitt. Det är den högsta andelen kejsarsnitt som statistikförts i Finland. Andelen ligger vanligen på 16-17 procent.

År 2019 adopterades 79 barn födda utomlands till Finland. 71 av dem var minderåriga. Flest barn adopterades från Sydafrika (25), Thailand (13) och Colombia (10). 291 barn adopterades inom Finland.

Ju färre och äldre barn, desto högre sysselsättning

År 2018 var sysselsättningsgraden 77 procent för kvinnor med barn. Samma siffra för barnlösa kvinnor är 79 procent.

Antalet barn och barnens ålder påverkar sysselsättningsgraden. 80 procent av de mammor som hade ett eller två barn hade jobb, medan motsvarande siffra för mammor med tre eller fler barn var 65 procent. Ju äldre barn, desto större andel av mammorna var i arbetslivet.

Sjukskötarna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto arbetar i en operationssal på Jorvs sjukhus i Esbo, klädda i gröna sjukhuskläder och munskydd.
Bildtext Många mammor arbetar i vården.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det vanligaste yrket bland mammor i Finland är sjukskötare. Näst vanligast är närvårdare och barnavårdspersonal.

Coronapandemin ledde till oro och ensamhet

Coronapandemin har lett till oro bland mammor, visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd gjorde bland mammor till 3-6 månader gamla spädbarn år 2020. Mammorna kände oro för förlossningarna under coronapandemin.

Dessutom ledde pandemin till att känslan av ensamhet ökade hos föräldrarna. Trots det utmanande läget kände sig största delen av spädbarnsfamiljerna ändå nöjda med livet och familjevardagen.

Majoriteten av förlossningarna och graviditeterna gick som väntat. Å andra sidan uppgav 29 procent av de kvinnor som fött barn att de kände sig deprimerade under graviditeten. Efter förlossningen hade 15 procent depressionssymtom och 12 procent kände sig ensamma, vilket är en större andel än tidigare.

Nainen työntää lastenvaunuja ulkona.
Bildtext Mammorna kände sig mer ensamma i fjol än tidigare.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Det finns fortfarande inte någon bred forskning om hur coronavirusinfektion påverkar graviditet. Enligt de rapporter som finns tillgängliga har viruset inte lett till allvarliga följder för fostret, också om mamman smittats av coronaviruset i slutskedet av graviditeten.

Det verkar som att risken för allvarlig covid-19 är större för de gravida kvinnor som har en riskfaktor för allvarlig coronainfektion, till exempel betydande övervikt. Gravida kvinnor som smittas av coronavirus löper dessutom en högre risk för blodpropp än andra.