Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

FPA ordnar rehabilitering för barn – får inte ett enda anbud att ordna på svenska – "Oacceptabelt", säger jurist

Från 2021
Uppdaterad 11.05.2021 08:55.
Juristen Elias Vartio
Bildtext Elias Vartio menar att det inte kan finnas efterfrågan utan utbud när det kommer till svenskspråkiga tjänster.
Bild: Yle / Taisto Lapila

Folkpensionsanstalten ordnar för tillfället en rehabilitering för familjer med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos, som adhd eller autisms. 950 barn har deltagit, men ingen rehabilitering sker på svenska eftersom ingen svenskspråkig aktör lämnade in anbud.

Svenska Yle berättade tidigare att bristen på tidigt stöd i vardagen kan ha allvarliga konsekvenser, och att situationen för svenskspråkiga är svår.

Familjerehabiliteringen kallas Laku av FPA. Efterfrågan har varit stor. Familjer med barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd eller autismspektrumtillstånd kan ha tung vardag.

Rehabiliteringen strävar efter att ge barnet och föräldrarna verktyg för att klara av besvärliga situationer och underlätta vardagen. Därför fyller rehabiliteringen ett behov.

Men den ordnas inte på svenska, eftersom Folkpensionsanstalten inte fick ett enda anbud från tjänsteproducenter som haft möjlighet att ordna rehabiliteringen på svenska. Istället får de svenskspråkiga barnen delta med tolk.

– Det är klart att vi gärna hade kunnat ordna den på svenska. Men om vi inte får anbud så är det omöjligt, säger Sarri Gummerus, planerare på Folkpensionsanstalten.

FPA har ansvar

Folkhälsan övervägde att delta, men konstaterade att rehabiliteringen är för intensiv och tidskrävande.

– Det hade gått utöver vår egen verksamhet, därför valde vi att inte delta, säger Gun Eklund, vd på Folkhälsan Välfärd.

De som drabbas är de familjer som gärna hade gått rehabiliteringen på svenska.

– Klart att det är målgruppen som drabbas. Men Folkhälsan har inte samhällsansvar, utan nu är det FPA som har ansvar att se till att det här ordnas.

Inte heller Barnavårdsföreningen deltog i upphandlingen, med hänvisning till resursbrist.

Återkommande problem

På FPA är det inte första gången som de svenskspråkiga aktörerna lyser med sin frånvaro då man upphandlar om terapi- och rehabiliteringstjänster.

Just nu funderar FPA på hur man ska komma ut ur dödläget och utvärderar för närvarande olika alternativ.

Under tiden kan familjer delta i rehabiliteringen med tolkning till svenska.

– Visst får de samma innehåll, men säkert vore det smidigare att få informationen direkt utan att gå via en tolk, säger Sarri Gummerus.

Ingen efterfrågan utan utbud

Elias Vartio är juridiskt ombud på Sams - samarbetsförbundet kring funktionshinder. Utbudet av tjänster är betydligt större på finska och det råder en klar brist på rehabiliteringsformer på svenska i Finland.

Vartio säger att det är problematiskt om tjänster inte erbjuds på svenska, för då uppstår inte heller efterfrågan. Personer kan inte efterfråga någonting som inte finns.

– Det känns nog som en hönan eller ägget-situation, och det är oacceptabelt.


Artikeln har uppdaterats med namnet på rehabiliteringen, Laku.

Uppdatering 11.5 kl.8:55: Efter att artikeln publicerades har Coronaria kontaktat Svenska Yle och meddelat att de i dagsläget även erbjuder LAKU-familjerehabilitering på svenska i Österbotten och huvudstadsregionen. Coronaria gav inte ett anbud till FPA om att ordna familjerehabilitering på svenska, men företaget har personal som klarar av det. Därför kan de erbjuda tjänsten.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln