Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojokandidater: Svenska skolor behövs i centrum

Från 2021
Uppdaterad 06.05.2021 17:56.
tre personer
Bildtext Kommunalvalskandidaterna Heidi Himmanen (SFP), Birgitta Kuosmanen (SDP) och Roger Weintraub (Saml) från Lojo.

Ska Lojo vara tvåspråkigt eller inte? Bland annat det var på agendan när tre kommunalvalskandidater träffades för att diskutera hur Lojo ska styras de följande fyra åren.

Frågan om hur länge det är vettigt att hålla fast vid tvåspråkigheten kom också upp när kandidaterna Heidi Himmanen (SFP), Birgitta Kuosmanen (SDP) och Roger Weintraub (Saml) träffades.

De svenskspråkigas andel i Lojo är 3,5 procent. Lojo har ändå beslutat att på frivillig grund vara en tvåspråkig stad. Det innebär att staden får ekonomiskt stöd av staten eftersom det uppstår kostnader för till exempel översättning.

Också de svenskspråkiga skolornas framtid var på agendan: hur viktigt är det att det finns två svenska skolor för de lägre årskurserna och hur kan Lojo dra nytta av dem? Och vad kan Lojo överlag göra för att locka mera invånare i framtiden?