Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Plantera äppelträd – här är den kompletta guiden med råd från Strömsös trädgårdsmästare Lena Gillberg

Från 2021
Uppdaterad 20.05.2021 10:13.
Grönklädd kvinna granskar ett litet äppelträd i en trädgård
Bildtext Strömsös trädgårdsmästare Lena Gillberg.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Har du tänkt plantera äppelträd i år?  Det finns många beslut att ta om äppelsort, plats och inte minst själva gropen. Här är Strömsös kompletta guide för äppelplantering.

Det finns många sorters äppelträd och alla har olika egenskaper – träd som inte växer sig stora, utrymmeskrävande träd, träd som ger skörd tidigt. En del sorter tar god tid på sej innan man får skörda delikatesserna, medan vissa sorter kan spaljeras eller till och med odlas på balkong.

Läs på om de olika äppelsorterna

Innan man väljer äppelträd är det bra att tänka igenom vad man förväntar sig av sitt träd. Hur högt får det bli, vill man kunna äta frukten direkt ur trädet eller behöver äpplena kunna lagras?

Välj en sort som passar just dig och din trädgård och titta också gärna på de olika sorternas härdighet.

Plantera äppelträd – här är den kompletta guiden med råd från Strömsös trädgårdsmästare Lena Gillberg - Spela upp på Arenan

Välj planteringsplats med omsorg

När man väljer plats för sitt äppelträd är det bra att veta att mognaden och smaken på frukten blir bättre ju mera sol frukten får.

Läget är viktigt för trädet, vinden får gärna komma åt att torka upp kronan efter regn. Med beskärning kan man också hjälpa till så att kronan inte blir för tät

Man behöver ha det fullvuxna trädets storlek i åtanke när man planterar sitt träd, eftersom skuggan kan vara till både fördel och nackdel.

Rötterna sträcker sig lika långt ut som kronan, därför bör trädet planteras med tillräckligt avstånd till byggnader och eventuella dräneringsrör.

Plantera inte för sent på hösten

Äppelträd kan planteras från vår till höst. Om det köpta trädet inte ännu har blad eller blom så kan det planteras ut fastän det är minusgrader.

En tumregel är att om träden står oskyddade på plantskolan kan man plantera dem.

Trädet måste hinna etablera sig på växtplatsen innan höstkylan kommer, då klarar den vintern bättre.

Planterar man trädet på våren eller sommaren har trädet lång tid på sig för etablering innan vintern, men under torra perioder behöver det också mycket vatten.

Välj träd med omsorg

Då man har bestämt sig för vilken sort man vill ha, är det dags att välja ut det bästa trädet. Försök hitta ett träd utan synliga skador, gärna ett träd med grenar åt flera håll.

Innan man planterar bör rotklumpen vara ordentligt fuktad. Ifall trädet har fått blad kan man gärna ha rotklumpen att stå i en hink med vatten medan man gräver gropen. Ett träd som ännu inte har blad behöver inte lika mycket vatten, men behöver ändå vara fuktigt.

Grönklädd kvinna sitter på huk bredvid en grop i gräsmattan, håller ett äppelträd i handen.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Trädet behöver en tillräckligt stor grop

Gropens bredd skall vara ungefär 4 gånger bredden på rotklumpen och 2 gånger så djup som rotklumpen.

Vet man att jorden på planteringsstället är av bra kvalitet och inte för kompakt, kan man klara sig med en mindre grop.

Både lerjord och sandjord förbättras med kompostjord. Är jorden runtomkring gropen väldigt kompakt kan den förbättras genom att tillföra organiskt material, t.ex. varje vår och höst.

Om jorden är för kompakt kommer trädets rötter inte att orka pressa genom jorden och snurrar istället runt i den lilla planteringsgropen. Det leder till att trädet som fullvuxet riskerar att blåsa omkull.

Är man osäker på hur kompakt jorden är kan man göra ett test genom att fylla planteringsgropen med vatten och ta tid på hur länge det tar innan vattnet runnit bort.

Har vattnet försvunnit på en halvtimme, är dräneringen bra. Tar det två timmar eller mer borde man dränera och jordförbättra. Rinner vattnet iväg för snabbt kan läget bli utmanande eftersom det lätt blir för torrt.

Blanda gammal och ny jord

En grön blommig skottkärra med jord, en spade ses skyffla jord i en grop i gräsmattan
Bildtext Lena blandar den urgrävda jorden med gödslad och kalkad jord.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Blanda gärna den uppgrävda jorden med ny, frisk planterings- eller kompostjord. Genom att delvis återanvända jorden ur gropen får man en jord som liknar den omgivande jordens struktur.

Jordens kvalitet är avgörande, kalk och gödsel hör till grundbehoven för äppelträd. I köpt jord finns ofta näringsämnen och kalk tillsatta för den första tiden.

Lägg inget gödsel i botten på gropen eftersom gödseln då kommer i direktkontakt med rötterna som bränns.

Blanda istället ner gödsel i jorden eller vattna med gödselvatten.

Bryt upp rötterna för att undvika rotsnurr

Gula rötter i krukformad jordklump
Bildtext Bryt eller skär upp rotklumpen nertill för att hjälpa rötterna växa utåt.
Bild: Yle/Strömsö/Juha Leskelä

När man tar äppelträdet ur krukan eller påsen kan man kontrollera ifall rötterna växer runt i krukan. I sådana fall kan man klippa upp rötterna lite grann för att avbryta rotsnurren och därmed hjälpa de nya rötterna att växa utåt.

Gropen kan göras ojämn runt kanterna för att rötterna lättare skall komma in i den omgivande jorden och växa rakt utåt, istället för att fortsätta snurra runt, runt som i en kruka.

Plantera tillräckligt högt

Bucklig stam av ungt äppelträd
Bildtext Ympningsstället på stammen ska vara ovanför marken.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Placera trädet i markhöjd i gropen ungefär som det har stått i krukan, eventuellt några centimeter högre.

Forma jorden så att överflödigt ytvatten kan rinna bort, särskilt om hösten.

I en sluttning fungerar avrinningen automatiskt. Om planteringsplatsen är platt kan det vara till fördel att forma planteringen som en låg kulle så att vatten inte blir stående runt stammen och rötterna.

Ympningsstället ska vara ovanför marken, precis som i krukan.

Vattna alltid efter plantering

Efter planteringen skall jorden hållas fuktig en tid. Jorden får inte vara för blöt eftersom rötterna också behöver syre. Trädet kan drunkna om det blir för vått.

Stöd för nyplanterade träd

Ungt äppelträd och ett tvinnat band bredvid en grå stör
Bildtext Bind stödbanden i stödkäpparna istället för runt trädet.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Unga träd behöver stödjas för att inte skadas av vinden. Det finns många sätt att stödja upp träd, men det viktigaste är att lägga bandet så pass löst att trädet har plats att växa och så att stammen inte skaver mot stödkäpp eller band.

Tryck eller hacka ner stödkäppar i marken på båda sidorna om trädet. Placera dem gärna i den riktning det ofta blåser på platsen.

Klipp till en bit tjärband eller motsvarande. Vik bandet på hälften och gör en ögla runt den första stödkäppen så att båda banden går vidare mot stammen.

Tvinna banden tills du kommer till stammen och sätt ett band på var sida om stammen. Lämna ett utrymme på ca 2 fingrars bredd mellan den tvinnade tråden och trädets stam på båda sidor.

Fortsätt tvinna tills du kommer till den andra käppen. Knyt en stadig knut. Kontrollera slutligen att bandet inte sitter för hårt.

All växtkraft kommer ur jorden

Se till att jorden mår bra, så att den kan ge trädet vad det behöver. Näring gör att trädet mår bättre och blir mer motståndskraftigt och ger också en godare frukt.

Det finns många typer av gödsel som passar för fruktodling. Till exempel hästgödselpellets fungerar alldeles utmärkt att strössla ut innan regn eller låta lösas upp i en vattenkanna.

Jorden i våra trädgårdar blir surare för varje år, vilket gör det svårare för äppelträdet att ta upp näringen som finns i marken. Därför är det viktigt att tillföra kalk som höjer pH-värdet i jorden och ökar växternas näringsupptagningsförmåga.

Rotsystemet är lika brett som kronan. Därför ska gödsel och kalk strös ut lika långt från stammen som grenarna når.

Näring för ett friskt och motståndskraftigt träd

Maj är en bra tidpunkt att gödsla. Är jorden väldigt mager kan man gödsla igen i juni.

Efter midsommar börjar avmognaden. Det betyder att grenarna förvedas. Då ska man inte gödsla med kväverik gödsel längre eftersom kväve stimulerar tillväxt och de nya skott som uppstår inte hinner avmogna till vintern.

Frysskador på grenar kan bli en inkörsport för sjukdomar och ohyra.

Ladda för vintern med höstgödsel

På sensommaren kan man istället gödsla med höstgödsel som inte innehåller kväve (N) men istället fosfor (P) och kalium (K). De här mineralerna stimulerar rotbildning, knoppsättning och förbättrar vinterhärdigheten.

Höstgödsel ges redan i augusti så att växten hinner ta upp näringen innan vintern. Lägger man höstgödsel för sent kan näringen urlakas, eller stanna i jorden till våren, då trädet vill ha mer kväverik gödsel.

Gråa skott på klen äppelkvist. En trädgård syns i bakgrunden
Bildtext Beskärningen är speciellt viktigt de första åren i ett äppelträds liv. Då säkerställer man att trädet får en stark och hållbar form.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Varsam skötsel första året

Vid plantering behövs normalt ingen beskärning. Man kan gärna låta trädet etablera sig ordentligt till följande vår innan man påbörjar uppbyggnadsbeskärningen.

Finns det grenar som skaver mot varandra eller som gått av så kan man snygga till dessa.

Även tydligt konkurrerande toppskott kan beskäras redan första året. Har trädet två starka toppskott kommer dessa att ta energi i tävlan om vilken gren som skall vara topp. Välj vilket som ska bli toppskott och beskär det andra skottet direkt, eller senast följande vår.

Våren efter plantering är det dags för beskärning

Beskärningen av äppelträd är allra viktigast under de första åren.

Korta av toppskottet lite grann och om det finns ett konkurrerande toppskott tas detta ner ännu längre.

Ta bort grenar som växer rakt uppåt eller med väldigt snäv grenvinkel

Ta alltid bort grenar som skaver mot varandra eller grenar som skadats.

Grenar som går ut från stammen på samma ställe kan potentiellt bli en svag punkt senare, men genom beskärning kan man hjälpa trädet så att kvistarna inte blir för tunga.

Snittet läggs alltid strax ovanför ett utåtriktat öga, som blir den nya grenen.

Beskär för god frukt och friskt träd

De första åren går beskärningen smidigt, då grenarna är relativt små. Behöver man ta av en grövre gren är det bäst att använda en vass såg.

Det finns en viss risk att barken rivs upp på grund av grenens vikt om man sågar rakt av där man vill lägga snittet. För att undvika större skador, s.k. fläkskador, beskär man grova grenar i tre steg.

En luftig krona torkar snabbare än en tätvuxen. Regelbunden beskärning kan motverka fukt som ger upphov till olika svampsjukdomar och andra angrepp på trädet och frukten.

I en luftig krona kommer solen också bättre åt frukten, vilket gör att äpplena mognar snabbare och smakar bättre.

Mer om ämnet på Yle Arenan

På andra språk

Diskussion om artikeln