Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statens revisionsverk tillbakavisar en del kritik – men lovar också bättring

Från 2021
Statens revisionsverk med den finska texten Valtiontalouden tarkastusvirasto på en byggnad.
Bildtext Statens revisionsverk medger vissa brister, men tillbakavisar andra som specialrevisionen pekar på.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Statens revisionsverk tillbakavisar en del av bristerna som en specialrevision förra veckan rapporterade om, men lovar samtidigt också bättring. Det här framgår i revisionsverkets utlåtande som överräcktes till riksdagens revisionsutskott på torsdagen.

Det var förra veckan som en extern granskning gjord av revisionsbyrån BDO gav vid handen att det förekommit brister både i revisionsverkets upphandlingar och den suspenderade generaldirektören Tytti Yli-Viikaris reseräkningar.

Enligt revisionsverket är ett antal påståenden i BDO-rapporten felaktiga.

Tvärt emot rapportens påstående hävdar verket att alla reseräkningar som granskats i rapporten skickats in för godkännande senast två månader efter resan i fråga.

Rapporten nämnde också brister i generaldirektörens reseplaner, vilka revisionsverket däremot lovar vara noggrannare med framöver.

Oegentligheter angående tvättandet av generaldirektörens tjänstebil tillbakavisar verket också, och en gåva som fattades i verkets förteckning ska också finnas förvarad i ett förråd.

Rapporten lyfte upp att generaldirektör Yli-Viikari hade gjort en kort tur-returresa i första klass, trots att dylika korta resor enligt reglerna ska göras i andra klass. Verket hävdar däremot att sagda resa var del av en längre resa till en annan kontinent.

Angående upphandlingar vid revisionsverket anser verket att beslut har fattats i linje med upphandlingsbefogenheter, men revisionen säger sig verket syna och korrigera efter behov. Bland annat heter det att upphandlingsreglerna ska specificeras och koordineringen av upphandling ska centraliseras.

Riksdagens revisionsutskotts granskning av revisionverkets förvaltning pågår fortfarande och dagens utlåtande av verket är en del av processen. Utlåtandet blir offentligt då granskningen är klar.

Utskottet väntas komma med ett betänkande inom maj månad.

Diskussion om artikeln