Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Splittrade EU-ledare diskuterar arbetslivsfrågor i Porto – frågan om att slopa vaccinpatenten väntas segla upp i middagsdiskussionen

Från 2021
Portugals premiärminister Antonio Costa.
Bildtext Portugals premiärminister António Costa står värd för det sociala toppmötet på fredag och lördag.

De sociala frågorna dominerar EU-ledarnas inofficiella toppmöte i Porto som går av stapeln i dag. Ordförandelandet Portugal har haft arbetslivsfrågorna och de sociala rättigheterna högt på agendan. Men planerna väcker också oro.

Borde EU ha mer att säga till om gällande hur mycket du förtjänar, vad du kan lyfta i bidrag eller hurdan din pension är eller blir någon dag?

Det här är frågor som EU-ledarna dryftar vid det sociala toppmötet i Porto i dag och i morgon.

De sociala frågorna ligger högt på det roterande ordförandelandet Portugals dagordning.

En uttalad målsättning för det portugisiska ordförandeskapet har varit att de sociala klyftorna i Europa inte ska öka i sviterna av pandemin.

Kommissionen vill se högre sysselsättning

I mars lade kommissionen fram en handlingsplan för hur de sociala rättigheterna ska förverkligas i EU under de närmaste tio åren.

Målet är att minst 78 procent i åldersgruppen 20-64 ska ha ett jobb år 2030.

Samtidigt borde 60 procent av alla vuxna ha möjlighet att gå en utbildning varje år medan antalet personer som riskerar fattigdom ska minska med 15 miljoner.

Ursula von der Leyens kommission har också lagt fram flera lagförslag som ska leda till förbättringar inom arbetslivet.

Frågan splittrar EU-länderna

EU-länderna är ändå splittrade då det kommer till EU:s roll i sociala frågor. Enligt EU:s grundfördrag ligger ansvaret för arbetslivsfrågorna och socialpolitiken i första hand hos medlemsstaterna.

Men det finns speciellt i de sydeuropeiska länderna intresse för socialpolitiska satsningar och mer utjämning på EU-nivå.

Vy över Porto.
Bildtext Toppmötet ordnas i Porto.

Många östliga medlemsländer är i sin tur njuggt inställda till initiativen eftersom de räknar med att konkurrera med en lägre lönenivå.

De nordiska länderna Finland, Sverige och Danmark värnar i sin tur om sina nationella arbetsmarknadsmodeller som bygger på kollektivavtal.

Arbetsgivare: den sociala pelaren är inte bindande

Det är i synnerhet förslaget till direktiv om europeiska minimilöner som fått många nordiska aktörer att resa ragg.

Trots att det handlar om ett ramverk som inte tvingar medlemsländerna att införa lagstadgade minimilöner så anser många att förslaget inkräktar på de nordiska modellerna.

Inför toppmötet gick fyra nordiska näringslivs- och arbetsgivarorganisationer ut med ett upprop där man påminner om att den sociala pelare som ligger som grund för initiativen är ett icke-bindande dokument.

Vid centralorganisationerna FFC:s och STTK:s Brysselkontor välkomnas däremot kommissionens initiativ.

- Då man utvecklar EU är det viktigt att sätta sociala mål som ska respekteras i hela unionen, säger Katja Lehto-Komulainen som är direktör vid Finunions.

Vaccinfrågan överskuggar arbetsmiddagen

Ställningstaganden om enskilda lagstiftningsfrågor är ändå inte att vänta vid Portomötet där vaccinfrågan också väntas få en central roll.

USA:s förslag om att häva patenträtten för vaccin väntas bli ett hett diskussionsämne vid EU-ledarnas arbetsmiddag i kväll.

EU har hittills gett kalla handen åt förslaget om att häva patenträtten.

Bild av konferenssalen.
Bildtext Pandemin kastar en skugga över mötesarrangemangen.

I går sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ändå att EU är berett att diskutera alla förslag som innebär att man kan hantera krisen effektivt och pragmatiskt.

Från middagsbordet saknas Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Nederländernas premiärminister Mark Rutte och Maltas premiärminister Robert Abela.

De tre EU-ledarna kommer att delta via videoförbindelse på grund av det svåra coronaläget.

Diskussion om artikeln