Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Otto Ilmonen är Kårkullas nya samkommunsdirektör

Från 2021
Uppdaterad 07.05.2021 15:23.
Otto Ilmonen.
Bildtext Positionen som samkommunsdirektör blev ledig i februari då tidigare direktör Sofia Ulfstedt avgick..
Bild: Yle/Tove Virta

Otto Ilmonen har valts till Kårkullas nya samkommunsdirektör idag under Kårkullas fullmäktigemöte. Valet stod mellan Ilmonen eller Annina Alexandersson.

Otto Ilmonen har de senaste 9 åren jobbat som planerings- och utvecklingschef vid Åbo Akademi bland annat med strategifrågor. Före det var han social- och hälsovårdsdirektör vid Pargas stad, och han har också varit kommunsekreterare och bildningschef i Korpo.

Ilmonen är född 1971 och uppställd i i kommunalvalet i Pargas för Svenska folkpartiet. Han beskriver sig själv som en handbollspappa som kopplar av på helgerna genom att köra taxi.

I februari rapporterade Yle Åboland om att dåvarande samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt avgår. Det här efter att en del i styrelsen uttryckte misstroende mot Ulfstedt.

Även förtroendet för styrelsen har tidigare ifrågasatts i fullmäktige.

Tjänstemän och politiker ska utbildas i förvaltning och juridik

På dagens fullmäktigemöte diskuterades också den utredning som gjorts kring styrelsens arbete. Den tidigare samkommunsdirektören Sofia Ulfstedt avgick på grund av en svår konflikt mellan delar av styrelsen och henne själv. Bland Kårkullas förtroendevalda har det funnits de som vill dra streck över hela historien, medan andra har velat avsätta styrelsen för att det gick som det gick.

En grupp förtroendevalda skulle utreda om det finns fog för att avsätta hela styrelsen men på grund av att själva uppdraget var otydligt formulerat och juridiken kring utredningen var oklar så blev slutsatsen att inga åtgärder vidtas och den sittande styrelsen jobbar vidare till kommunalvalet den 13 juni.

Fullmäktige beslöt att man ska ordna utbildning åt både ledande tjänstemän och förtroendevalda i förvaltningsjuridik i fortsättningen.

Också Kårkullas sittande fullmäktigeordförande Christer Rönnlund fick idag en hel del indirekt kritik. Många förde fram att man framöver borde se till att den nya fullmäktigeordföranden inte ska inneha flera poster inom Kårkulla, vilket Rönnlund nu har haft. Det här skrevs också in i protokollet som en hälsning till följande fullmäktigeförsamling.

Tidigare samkommunsdirektören Marjamäki ska hjälpa Kårkulla vidare

Bland de viktigaste uppgifterna Kårkulla nu har framför sig är att tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt se till att personer med intellektuell funktionsvariation verkligen får fungerande vård på svenska efter vårdreformen.

Egentliga Finland har ansvar för att sådana samarbetsavtal mellan välfärdsområdena ingås som kan garantera att den svenska vården fungerar i praktiken.

Alla praktiska frågor kring detta är ändå fortfarande helt öppna, arbetet har knappt börjat än. Kårkulla har därför anställt Märta Marjamäki som konsult för att få arbetet att gå framåt. Hon var Kårkullas samkommunsdirektör i 7 år före Ulfstedt.

Samkommunens huvudsakliga uppgift är att erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning boende och kontinuerlig individ- och familjecentrerad service.

Kårkulla samkommun är en ledande producent av social- och välfärdstjänster i Svenskfinland.

Artikeln har uppdaterats med information om Otto Ilmonens meriter, om fullmäktigemötets övriga ärenden och om framtida uppgifter för Kårkulla samkommun.

Diskussion om artikeln