Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Över 80 kandidater färre för SDP i Vasa valkrets: "Inte enbart kandidatmängden som avgör"

Från 2021
Närbild på SDP:s röda valballonger.
Bild: Yle/Nora Engström

Socialdemokraterna ställer upp 83 kandidater färre i Vasa valkrets i årets kommunalval jämfört med 2017. Tappet är tydligare i Södra Österbotten än längs med kusten. - Den stora orsaken är generationsväxlingen, säger SDP:s verksamhetsledare i Österbotten Johanna Autio.

Nationellt sett växer främst Sannfinländarna, men också Samlingspartiet får ett lyft. Samtidigt når SDP inte alls upp till samma siffror som för fyra år sedan.

Trenden i Vasa valkrets är den samma; Sannfinländarnas kandidatantal stiger med ett par hundra och Samlingspartiets med drygt åttio. SDP:s tapp är i samma storleksklass som Samlingspartiets ökning.

SDP blir omkörda i valkretsen vad gäller antalet kandidater av just Sannfinländarna och Samlingspartiet, men även av SFP.

Men inom Vasa valkrets ser man en tydlig skillnad för SDP; i kommunerna i Södra Österbotten minskar antalet kandidater med 58, medan minskningen i Österbotten + Karleby är måttligare, 23 kandidater.

"Vi bromsar in"

Johanna Autio är verksamhetsledare för de finskspråkiga Socialdemokraterna i Österbotten.

Hon säger att kandidatmängderna för de så kallade gamla partierna varit på nedåtgående redan i flera vals tid.

- Vårt tapp var ännu större från 2012 till 2017, så jag är glad över att minskningen nu bromsat in. Vad gäller Samlingspartiet så lyckades de nu avbryta sin nedgång i kandidatmängd, säger Autio.

Tydligast nedgång i Vasa och Seinäjoki

Vad gäller Vasa så minskar fullmäktiges storlek till 55 och det betyder att maximiantalet kandidater som ett parti får ställa upp är 82. År 2017 fick partierna ställa upp 88.

SDP:s minskning i Vasa är från 84 till 70 kandidater, alltså 14 stycken. Eller 12, om man räknar att partiet med en full lista fått ställa upp 82 kandidater.

Hur som helst en tydlig minskning. I Seinäjoki är minskningen också tydlig, från 62 till 50 kandidater.

Generationsväxling, corona och hätsk stämning

Autio ser flera orsaker till att SDP tappar sett till kandidatmängd.

- Den stora orsaken är att det pågår en generationsväxling. Vi har veteraner som inte längre ställer upp och vi har inte helt lyckats ersätta dem, säger Autio.

Ser man då på Vasa ställer till exempel Anita Niemi-Iilahti, Miapetra Kumpula-Natri och Raimo Rauhala inte längre upp.

Miapetra Kumpula-Natri
Bildtext Till exempel Miapetra Kumpula-Natri ställer inte längre upp.
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

En annan orsak är coronaläget, som har försvårat kandidatrekryteringen.

- Det försvårade också möjligheterna att locka nytt folk. När coronaläget förvärrades hade vi flera nya kandidater som meddelade att de hoppar av, eftersom de inte har möjlighet att föra en ordentlig kampanj och hävda sig mot veteranerna.

Det här kom som en överraskning för Autio.

En tredje orsak är enligt Autio att så mycket av kampanjen nu oundvikligen måste föras på sociala medier.

- Den politiska atmosfären har förändrats och vissa vill inte ta del av elakheterna och förnedringarna som tyvärr finns på sociala medier. Det har kommit fram som en orsak nu när jag pratat med valchefer.

Autio tror däremot inte att det är regeringsansvaret som nu syns i de nedåtgående siffrorna för SDP.

Stort tapp i Södra Österbotten - stabilt i städerna norröver

Ser man på Vasa valkrets är det tydligt att den stora minskningen har skett i Södra Österbotten, snarare än i Österbotten.

- I Södra Österbotten har vi många medelstora kommuner där kandidatmängden minskade, på grund av de olika orsakerna jag redan nämnde.

I Mellersta Österbotten (Karleby exkluderat) minskade kandidatmängden endast med två personer.

Och ser man på städerna Karleby och Jakobstad så är SDP på samma nivå som för fyra år sedan. I Karleby har man en full lista.

- I Jakobstad ställer många av de invalda upp för nyval, där har vi inte en lika tydlig generationsväxling som i till exempel Vasa, säger Autio.

Sikörens underfart i Jakobstad.
Bildtext I Jakobstad är SDP traditionellt sett starka.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Inget läckage till andra partier

Sannfinländarna går som sagt starkt framåt. Så finns det då socialdemokrater som nu hoppat över till Sannfinländarna eller andra partier?

- Jag har tittat på listorna och har för mig att endast en person, som någon gång ställt upp för oss, nu ställer upp för Sannfinländarna i Vasa.

Sen i Nykarleby har ju Steven Frostdahl gått över från SDP till SFP.

- Men någon större förflyttning från oss till andra partier ser jag inte, säger Autio.

Tvärtom säger Autio att man i Södra Österbotten fått två tidigare Sannfinländare att ställa upp för SDP.

Tillskott i Sydösterbotten

Nils-Johan Englund, ombudsman för Finlands Svenska Socialdemokrater i Österbotten, är trots allt rätt nöjd med läget längs med kusten.

Även om resultatet som helhet är negativt så ökar antalet kandidater i till exempel Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Malax.

man poserar.
Bildtext Nils-Johan Englund.
Bild: Yle/Filip Stén

Och vad gäller Vasa konstaterar han:

- Vi har flera nya, unga på listan. Så har vi ju också två riksdagsledamöter på listan och en del andra starka namn.

I och med tappet i Vasa är SDP nu trea i staden sett till antalet kandidater. De blir omkörda av Samlingspartiet som ställer upp 73 kandidater, och SFP som är störst med sina 74 kandidater. Sannfinländarna har 66 kandidater.

Coronatrötthet?

Englund tror att det nationella läget avspeglas i antalet kandidater.

- I takt med att coronatröttheten tilltagit så har också regeringens popularitet inte hållits kvar på samma höga nivå. Det här tror jag märks i kandidatrekryteringen.

Någon oro över läget medger Englund inte.

- Vi ska komma ihåg att mängden kandidater inte allena avgör valframgången. Det handlar också om hurudana kandidater man har och framför allt om vilken politik man företräder.

Ett mindre antal kandidater ger en viss signal

Claus Stolpe, statsvetare på Åbo Akademi i Vasa, håller med om att ett mindre antal kandidater inte nödvändigtvis behöver betyda ett dåligt valresultat.

- Men det är klart att det ger en viss signal. Det är lättare att marknadsföra om man kan peka på att man har fler kandidater än förra gången, vi har vind i seglen, kom med och rösta på oss, säger Stolpe.

Claus Stolpe.
Bildtext Claus Stolpe.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Svårt att säga något om enskilda kommuner

När Stolpe ser på siffrorna nationellt säger han att det kan vara så enkelt att regeringsmedverkan och statsministerposten nu inverkar negativt för SDP.

- Man kan ju jämföra med de som satt i regeringen förra perioden; Sannfinländarna och Samlingspartiet. Samtidigt har Centern, som fortsättningsvis sitter i regeringen, tappat i ungefär samma grad som SDP.

Sen när man för ner analysen på kommunnivå är det många olika faktorer som kan vara avgörande.

- Det kan handla om personliga schismer eller att någon rekryterare lyckats sämre än sin föregångare. Nu syftar jag inte på någon specifik ort eller ett visst parti, utan rent allmänt, säger Stolpe.

Antalet kandidater i Vasa valkrets
Parti20172021Skillnad
SDP587504- 83
Samlingspartiet517599+ 82
SFP506514+ 8
Vänsterförbundet165129- 36
De Gröna122139+ 17
Centern (Södra Österbottens distrikt)712672- 40
Centern (Mellersta Österbottens distrikt)228221- 7
Sannfinländarna (Södra Österbottens distrikt)331480+ 149
Sannfinländarna (Mellersta Österbottens distrikt)96148+ 52
KD (Österbottens distrikt)178174- 4
KD (Mellersta Österbottens distrikt)154175+ 21

Diskussion om artikeln