Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Henriksson: "Myndighetssamarbetet måste bli bättre när det gäller att bekämpa människohandel"

Från 2021
Anna-Maja Henriksson bär munskydd och glasögon. Bakom henne syns en presentation av en handlingsplan.
Bildtext Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) måste myndigheterna bli bättre på att identifiera offer för människohandel.
Bild: Lehtikuva

Finland har flera gånger fått anmärkningar av människorättsorganisationer för att inte göra tillräckligt för att stoppa människohandeln i landet. Nu ska utbildning, expertnätverk och mer resurser råda bot på problemet.

Människohandel kan ta sig uttryck på så många olika sätt att den kan vara svår att upptäcka.

Det kan handla om en man som lovats jobb på en restaurang i Finland. När han anländer konfiskeras hans pass och han hotas med våld om han inte går med på att jobba långa dagar för en obetydlig lön.

Eller så handlar det om en ung kvinna som lovas jobb på en skönhetssalong.

Efter resan från sitt hemland visar det sig att arbetsplatsen inte existerar och kvinnan blir sexuellt utnyttjad. Förövarna meddelar att kvinnan står i skuld. För att kunna betala tillbaka tvingas kvinnan sälja sig själv.

För att bli bättre på att bekämpa människohandel har Justitieministeriet tillsammans med experter utvecklat en handlingsplan för arbetet.

En del av åtgärderna i utlåtandet är verkligt ambitiösa, men nödvändiga.

― Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Offren vågar sällan anmäla själva

De konkreta åtgärderna är 55 till antalet, indelade i fem huvudgrupper. Åtgärderna ska se till att offren för människohandel lättare identifieras, att de får den hjälp och det stöd de behöver och att straffansvaret förverkligas.

Dessutom ska myndigheterna och ministerierna bli bättre på att samarbeta för att på bred front tackla människohandelsproblemen samtidigt som kunskapsbasen ska utvecklas.

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) måste myndigheterna bli bättre på att identifiera offer för människohandel, eftersom offren sällan själva anmäler brotten.

– Vi satsar verkligen starkt på att öka kunnandet bland myndigheterna och bestraffa dem som sysslar med människohandel. En del av åtgärderna i utlåtandet är verkligt ambitiösa, men nödvändiga, säger justitieminister Henriksson.

Bland annat har ett nätverk för åklagare som specialiserat sig på människohandel grundats. I nätverket kan medlemmarna dela erfarenheter och information i människohandelsärenden.

Dessutom ska polisväsendets resurser utökas, så att ett tjugotal poliser kan koncentrera sig enbart på att utreda och förhindra människohandelsbrott.

– Att öka polisens resurser är en enskild konkret satsning som jag och regeringen tror att kommer bära frukt. Men förebyggande arbete är också viktigt, förklarar Henriksson.

Också skyddshemmen ska ses över för att trygga människohandelsoffrens boendetjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet jobbar på en utredning gällande vad som kunde förbättras på skyddshemmen. Utredningen tas sedan i beaktande då man föreslår en ny lag senast 2022.

Diskussion om artikeln