Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svårt hitta sommarvikarier inom vården i Östnyland – men vi klarar oss, säger kommunerna

Från 2021
Vårdare skuffar en äldre person i rullstol.
Bildtext Sommarvikarierna gör en viktig insats för att allt ska fungera medan den reguljära personalen har semester. Arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

I år har det varit extra svårt att hitta sommarvikarier inom vården i de östnyländska kommunerna. Många av dem som kanske annars hade sökt vikariat jobbar redan med coronavaccineringar och smittspårning.

- Vikarieläget är fortsättningsvis svårt, men det har blivit lite bättre den senaste månaden. Men vi har nog betydligt färre sökande för sommarjobben än vad vi har haft tidigare, säger Ann-Sofie Silvennoinen som är social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

Hon berättar att det skulle behövas ungefär 30 vikarier till inom hela social- och hälsovårdssektorn, varav cirka 25 inom vården.

Silvennoinen påpekar att det är svårt att skilja åt socialsidan och hälsovårdssidan eftersom de går lite in i varandra. Hittills har man fått ihop sammanlagt 100 vikarier för i sommar.

Inom hela social- och hälsovårdssektorn i Borgå finns ungefär 850 vakanser men personerna som de facto jobbar där är fler, eftersom vissa kanske arbetar deltid eller hoppar in vid behov.

- Enligt vad vi har diskuterat med våra servicedirektörer så ser det nog ut som att vi klarar sommaren, men väldigt tacksamma är vi om någon ännu vill söka sommarjobb, säger Silvennoinen.

Hon har sett en minskning i antalet sökande de senaste två åren. Det beror förmodligen på flera olika orsaker.

Coronapandemin har gjort vardagen inom vården tyngre på många sätt, vilket säkert inverkar. Silvennoinen nämner också diskussionen om äldreomsorgen från 2019.

- Jag tror nog personligen att den också delvis har inverkat på sökantalet och intresset för vården, säger Silvennoinen.

Ann-Sofie står i vårsolen iklädd vinterjacka och munskydd.
Bildtext Ann-Sofie Silvennoinen vill locka studeranden till vårdyrken genom att lyfta fram de goda sidorna.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Silvennoinen vill inte lyfta fram enbart äldrevården som en sektor där det behövs mer personal.

Hon tycker det skulle vara viktigt att också ta fasta på det fina i arbetet och att få fram hur vardagen på olika enheter ser ut.

- Jag tänker att det här är en utmaning som vi alla behöver ta och fundera på: Hur kan vi lyfta fram det positiva i vårdarbetet på ett tydligare sätt? Hur kan vi ha ett tätare samarbete med läroanstalterna och kanske marknadsföra det här yrket i ett tidigare skede för att få fler sökande till social- och hälsovårdssektorn överlag, funderar Silvennoinen.

Hon tycker också att man överlag på nationell nivå bör fästa uppmärksamhet vid hur vikarier, nyutexaminerade och praktikanter tas emot av kollegerna.

Det är viktigt att känna sig välkommen, och att man kan påverka hurdan vård som ges.

Svårt hitta sommarvikarier inom vården i Östnyland - Spela upp på Arenan

Påverkar semesterschemat

Enligt Silvennoinen ser vikarieläget inom hemvården och på serviceboendena lite bättre ut nu än för en månad sedan.

- Sedan behövs det vikarier inom bäddavdelningsvården och hälsocentralsverksamheten, säger Silvennoinen.

För att få sommaren att gå ihop krävs planering.

- Det som vi har gjort, och det är förstås också delvis på grund av att vi har coronapandemin och vaccinering på gång, är att vi har tittat på semestrarna inom hela social- och hälsovårdssektorn som en stor helhet och gått igenom så det ska vara så jämnt fördelat som möjligt för att vi ska kunna svara på behovet som finns med att vaccinera och ta hand om vårdköerna, säger Silvennoinen.

Vikariebristen har inte tvingat staden att göra sådana ändringar i verksamheten som skulle påverka kunderna.

- Meningen är nog att våra tjänster ska vara av hög kvalitet och kundvänliga, säger Silvennoinen.

Det är förstås personalen som påverkas mest av vikariebristen.

I år försöker staden mer än vanligt se till att sprida ut semestrarna över en längre tid i stället för att låta många vara borta samtidigt i mitten av sommaren.

- Det här kan ju delvis orsaka en besvikelse, men på det här viset försöker vi se till så verksamheten löper så bra som möjligt. Men det är absolut förståeligt att social- och hälsovårdspersonalen är trötta efter det här året. Vi strävar efter att man ska få ha semester i så många veckor i ett sträck som det är möjligt, för sote-personalen behöver få hålla ledigt, säger Silvennoinen.

Astra Zeneca -rokotepullo.18.3.2021.
Bildtext Coronavaccineringarna har framskridit bra i Borgå. Arkivbild.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Coronavaccinationerna har framskridit i god takt i Borgå. Staden samarbetar med privata aktörer och det har fungerat bra. I fredags började man vaccinera friska personer i åldern 45 och uppåt.

Något som många ännu ovaccinerade funderar på är säkert hurdan vaccinationstakten kommer att vara i sommar då allt fler kan beställa tid.

- Jag skulle säga att för oss är det mest fast i hur mycket vaccin vi får, säger Silvennoinen.

Det går ännu att ansöka om sommarvikariat inom vården i Borgå.

- Det är nog möjligt att söka ännu och vi är jätteglada om det kommer någon som vill söka till oss. Vi har många intressanta platser att erbjuda inför sommaren, säger Silvennoinen.

Också i Sibbo och Lovisa har det varit svårare än vanligt att hitta vikarier, men där är läget lite bättre.

De mindre kommunerna behöver inte heller lika många vikarier som Borgå eftersom social- och hälsovården sysselsätter färre personer.

Inom hela social- och hälsovårdssektorn i Sibbo finns omkring 350-360 vakanser. I Lovisa jobbar sammanlagt omkring 400 personer inom grundtrygghetscentralen, som omfattar både social- och hälsovårdsservicen.

Rätt bra läge i Sibbo

- Inom åldringsvården skulle vi kanske ha kunnat rekrytera några fler än vad vi har hittat. I övrigt borde läget nog vara sådant att vi kan ta oss an sommaren och att de anställda kan ha sina semestrar, säger Kokko.

Hon tror svårigheten med att hitta vikarier beror på att många av dem redan är upptagna.

- Det beror ju på att nu under coronan, så har kommunerna anställt vårdpersonal från fältet både till vaccineringar och till spårningen. Alla som vill jobba har hittat något jobb, säger Kokko.

Pargas hälsovårdscentral.
Bildtext I Sibbo har det varit svårast att hitta personal inom äldrevården. Arkivbild.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Då vi talas vid har hon inte tillgång till exakta siffror på hur många vikarier som behövs eller hur många man hittat.

- Men nog är det ju flera stycken som vi anställer varje sommar. Inom åldringsvården närmare tio stycken, säger Kokko.

- Vi försöker ju sedan ordna arbetet på det sättet att när vi tar en vikarie i juni så har vikarien arbete ända till september. Vi ger semestrarna stegvis så att alla vikarier kan utnyttjas till fullo, fortsätter hon.

När det gäller sommarens vaccinationer så påverkas takten främst av hur många vaccindoser kommunen får.

- Vi har också förberett oss på det sättet att vi har möjlighet att öka personalen om det kommer fler vacciner, säger Kokko.

Lovisa

Också i Lovisa har det varit svårare att hitta vikarier i år.

- Det ser ganska bra ut, vi har fått ganska bra med vikarier. Om allt går bra så borde vi nog klara sommaren, säger Carita Schröder som är grundtrygghetsdirektör i Lovisa.

Liksom Kokko tror också Schröder att den största orsaken är att coronavaccinationerna redan sysselsätter många som annars kanske skulle ha sökt sommarjobb.

Sommarvikarier behövs främst inom hemvården och på serviceboendena. Dessutom brukar man ha 2–4 sommarvikarier på bäddavdelningen.

- Vi skulle behöva omkring 40 skötare, och vi har nog däromkring. Men om någon uteblir, så är det inte den bästa situationen, säger Schröder.

Nyponbuske framför byggnad
Bildtext Hälsovårdscentralen i Lovisa, där också bäddavdelningen finns. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I år har det varit lättare att hitta närvårdare än sjukskötare.

Lovisaborna kommer knappast att märka svårigheterna med att hitta vikarier.

- Det betyder kanske mer för den stadigvarande personalen. De får sedan vara mer flexibla och kanske göra något extra arbetspass, säger Schröder.

Det är ändå meningen att alla ska få hålla sina sommarsemestrar som utlovat.

Hur är det med sommarens coronavaccinationer?

- Planerna över hur vi ska klara sommaren är på gång. Vi har fått till vikarier till vaccinationerna. Det är en ganska bra situation just nu men sommaren är lite av ett frågetecken ännu. Hoppas vi får tillräckligt med vaccinationer för att kunna vaccinera så många som möjligt nu på våren när det ännu inte är semestertider, säger Schröder.