Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Miljömyndigheter anklagar populärt skogscertifikat för vilseledande marknadsföring: "PEFC-certifikatet är inte så miljövänligt som det vill påstå"

Från 2021
Uppdaterad 11.05.2021 08:01.
Några mindre granstockar ligger på marken i en skog där gallring pågår. Sommar, sol.
Bildtext Hur man förvaltar sin skog har stor inverkan på miljön och ekonomin.
Bild: Yle / Pia Santonen

Det finländska virket och den finländska skogen har hittills haft ett gott rykte internationellt. Vårt gröna guld marknadsförs ofta som ekologiskt och socialt hållbart.

Men frågan är om det stämmer?

Enligt Leif Schulman, som är generaldirektör för Finlands miljöcentral, Syke, visar nya forskningsrön att det finns brister i kriterierna för det populära PEFC-certifikatet.

Marknadsföringen lovar mer än man kan lova

Certifikatet används av en majoritet av landets hushållskogar och bland annat statens skogar förvaltas enligt de kriterier som certifikatet ställer.

PEFC-certifikatet upprätthålls av föreningen PEFC Metsäsertifiointi ry och på deras webbplats beskriver de certifikatet som ett sätt att ekologiskt och miljövänligt förvalta sin skog.

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman plk
Bildtext Leif Schulman är oroad hur det ska gå för det finländska skogsbruket ifall det nuvarande certifieringssystemet får fortsätta.
Bild: Markku Pelkonen / Yle

- Forskningsrön visar att certifikatets gamla samt också de nya uppdaterade kriterierna inte håller måttet, säger Schulman. Certifikatets kriterier kan inte garantera att skogen sköts ekologiskt hållbart.

Enligt Schulman kan Syke som en forskningsinstitution inte skriva under sådana kriterier och väljer därför att dra sig ur samarbetet.

- Vi är inte emot certifieringen i sig utan vi anser att det är ett problem eftersom man nu lovar mer i sin marknadsföring än man kan leverera, säger Schulman.

Konstsamfundet känner till kritiken

En av de aktörer som använder sig av PEFC-certifiering är Konstsamfundet som förvaltar cirka 4 300 hektar skog på Kimitoön.

Siv Vesterlund-Karlsson är skogsansvarig vid Konstsamfundet och känner till kritiken mot PEFC-certifieringen men anser att man måste se certifikaten för vad de är.

- Alla skogsägare har en plan för hur de vill förvalta sin skog och certifikaten ger bra vägkost på vägen, säger Vesterlund-Karlsson. Konstsamfundet vill inte förvalta skogen bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan vi har alltid betonat att vi också vill förvalta vår skog både ekologiskt och socialt.

Siv Vesterlund-Karlsson i skogen.
Bildtext Siv Vesterlund-Karlsson betonar att det alltid är skogsägarens ansvar hur skogen förvaltas.
Bild: Linus Hoffman/ Yle

Enligt Vesterlund-Karlsson har PEFC-certifikatet kritiserats för att vara tandlöst och inte så miljömedvetet som det borde och kunde vara.

Skogslagen ställer minimikraven

Alla skogar i Finland är inte certifierade men alla skogsägare, små som stora, måste följa skogslagen.

Lagen stipulerar vad som är minimikravet vad gäller förvaltningen av skogen och hur den ska skötas.

- Det är viktigt att alla skogsägare själva bedömer hur skogen de äger ska förvaltas och det går alltid att göra mer än vad lagen och certifikaten kräver, säger Vesterlund-Karlsson.

Ifall skogsägaren behöver hjälp med att förvalta sin skog ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart kan hen ta hjälp av de certifieringar som finns.

FSC-certifieringen har vind i seglen

I Finland används idag PEFC-certifiering samt den mer internationellt kända FSC-certifieringen. Certifikaten ställer krav på hur skogen ska förvaltas för att skogsägaren ska få använda certifieringen då virket säljs.

Trädstammar i skog.
Bildtext Naturens mångfald påverkas då skogen avverkas och hur det görs är av stor vikt anser Finlands miljöcentral.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Via certifieringen kan man spåra virkets ursprung och då det säljs är det lättare att sälja certifierat virke.

FSC-certifieringen har dessutom godkänts av de stora miljöorganisationerna som anser att certifikatets kriterier ställer de rätta kraven på skogsägarna.

- Konstsamfundet har redan länge följt de kriterier som FSC-certifikatet kräver men vi har inte ännu gått över till det helt och hållet eftersom vi anser att det är ett byråkratiskt system, säger Vesterlund-Karlsson.

Varför väljer ni inte att slopa PEFC-certifieringen ifall ni känner till kritiken mot det?

- Vi ser inte att lösningen är att hoppa av samarbetet kring PEFC-certifieringen utan vi hoppas att vi kan vara med och påverka kriterierna till att bli mer miljövänliga, säger Vesterlund-Karlsson. Skogsägarna kan alltid välja att göra mer än vad kriterierna kräver oavsett vilket certifikat som följs.

Skogsavverkning i Purunpää på Kimitoön
Bildtext Konstsamfundet förvaltar över 4 000 hektar skog på Kimitoön.
Bild: Yle/Monica Forssell

Schulman köper inte argumentet och anser att det inte är certifikatet i sig som är problemet utan vad det står för.

- Visst kan man alltid göra mer än både lagen och certifikaten säger men vad är det för vits att ha ett certifikat om man vet att kriterierna inte håller måttet, säger Schulman. Därför är vi som institution kritiska till PEFC-certifieringen.

Kan bli tung barlast internationellt

Användningen av PEFC-certifikatet kan ännu få ekonomiska följder för den finländska skogen och den finländska skogsindustrin.

Internationellt kräver man redan nu att virket som säljs är FSC-certifierat och då kan enbart en PEFC-certifieringen bli ett problem anser Schulman.

Hakkuukone kaataa ja pilkkoo puita.
Bildtext Det finländska gröna guldet har haft ett gott rykte.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

- Det största problemet med det nuvarande certifieringssystemet är att det finländska skogsbruket kommer att råka i dålig dager på den internationella marknaden, säger Schulman. Förutom att naturens mångfald utarmas finns det en stor ekonomisk risk ifall man inte litar på att certifieringen garanterar att skogen är ekologiskt förvaltad.