Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Östersundoms generalplan - Helsingfors utvidgning österut skjuts på framtiden

Från 2021
Uppdaterad 10.05.2021 14:37.
Östersundom från luften
Bildtext Här i Östersundom gick tidigare gränsen mellan Sibbo och Helsingfors. Östersundom är numera en del av Helsingfors.
Bild: Titus Poutanen / Yle

HFD förkastar generalplanen för Östersundom. Planen skulle ha möjliggjort bostäder för 80 000 - 100 000 invånare och metro till Östersundom. Men nu tvingas man planlägga för färre invånare, vilket gör att metron inte behövs. Först under processens gång har betydelsen av naturvärdena klarnat, säger generalplanchef Pasi Rajala.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har generalplanen inte tillräckligt väl tagit i beaktande de följder som byggande i området har på naturen.

HFD klandrar utredningen om miljöpåverkan för att inte vara tillräcklig och exakt, och att slutsatserna inte är grundade på fullständig vetenskap.

På området finns både ett Natura 2000-område med viktiga fågelvatten samt Svarta backens naturskyddsområde.

Roger Larssons protest-skylt.
Bildtext Byggplanerna har väckt mycket ont blod och flera personer hade klagat till förvaltningsdomstolen.
Bild: Johan Gullmets / Yle

Den stora mängd invånare som var tänkt att flytta in intill området försvagar betydligt de skyddade områdenas naturvärden. Planen var 80 000 - 100 000 invånare.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade 2019 generalplanen för Östersundom.

- Beslutet är en besvikelse. Vi ska nu i alla tre kommuner fundera vilka effekter det här har, och sedan bestämma i vilken form vi fortsätter planeringen av området, säger Mikko Aho som är chef för stadsmiljösektorn i Helsingfors och som fungerat som ordförande för Östersundomkommittén.

Generalplanen för Östersundom har gjorts upp som ett samarbete mellan Helsingfors, Vanda och Sibbo.

I sig möjligt att bygga ut Östersundom

Att Högsta förvaltningsdomstolen förkastar generalplanen men inte landskapsplanen betyder att det i sig är möjligt att bygga ut Östersundom.

- Men eftersom generalplanen förkastas krävs en ny generalplan där naturvärdena bättre tas i beaktande än i den förra planen. Landskapsplanen definierar enbart på ett principiellt plan att det går att bygga tätare i Östersundom och att spårförbindelse kan byggas, men planen tar inte ställning till hurdan spårförbindelse som byggs, säger generalplanchef Pasi Rajala vid Helsingfors stad.

"Inte realistiskt att tänka sig ett lika effektivt byggande som i centrum av Helsingfors"

Landskapsplanen tar heller inte ställning till invånarantalet. Den förkastade generalplanen utgick från bostäder för 80 000 - 100 000 invånare.

- Min personliga åsikt är att det inte går att bygga för så där många invånare. Det är inte realistiskt att tänka sig ett lika effektivt byggande som i centrum av Helsingfors, säger Rajala.

Han kan inte säga för hur mycket färre invånare den nya generalplanen görs upp.

Varför har Helsingfors inte planlagt området på ett bättre sätt så generalplanen inte faller i HFD?

- Det är en bra fråga. Under en så här lång process har alla parter lärt sig mer. Först under processens gång har betydelsen av naturvärdena klarnat. Efterklokt kan man säga att vi skulle ha utrett lite andra alternativ om vi nu startade processen kring en ny generalplan, säger Rajala.

- Planen utgick nu från antalet bostäder och arbetsplatser och att metron kan förlängas till Östersundom. Men nu ser det ut som att den lösningen inte är möjlig.

Annat än metro utreds nu

I den nya generalplanen kommer andra alternativ än metro att utredas, till exempel någon form av snabbspårvagn.

För invånarna och aktörerna i området har beslutet ingen direkt påverkan.

Landskapsplanen som ändå fick godkänt av HFD kommer nu att styra den kommande generalplanen för området. Bland annat har Vanda godkänt en ny generalplan för sin del av området ifjol, men den har inte ännu vunnit laga kraft.

De generalplaner och detaljplaner som finns för Helsingfors del av Östersundom stämmer inte på alla ställen överens med landskapsplanen, så de måste i framtiden ändras.

Fyra nya metrostationer.
Bildtext Det har till och med funnits planer på att bygga ut metrospåret genom Östersundom.
Bild: Yle

Helsingfors annekterade Östersundom från Sibbo år 2009.

Tillägg 10.5 kl.14.36: Kommentarerarna av generalplanchef Pasi Rajala lades till.

Diskussion om artikeln