Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg kan hyra eller köpa områden eller så fortsätter betalparkeringen – ännu ingen lösning om parkeringsavgifterna på stationen i Karis

Från 2021
Asfalterade parkeringsplatser och gröna buskar framför en vit bro nattetid.
Bildtext Det finns också parkeringsrutor med elanslutning på stationen i Karis. Arkivbild från sommaren 2020.
Bild: Robin Lindberg / Yle

Det statsägda bolaget Senatstationfastigheter införde i början av maj parkeringsavgifter på stationen.

Raseborgs stad visste inte om avgifterna på förhand utan uttryckte sin bestörtning över beslutet som enligt stadsdirektören varken gynnar pendlingen eller stadens klimatmål.

Senatstationfastigheter och Raseborgs stad diskuterade frågan på måndagen (10.5). Diskussionerna gällde dels hela områdets framtid och dels parkeringsdilemmat, uppger stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

Diskussionerna om hela områdets framtid fortsätter, uppger parterna.

Redan nu verkar gratisparkeringarna på andra sidan banan bli fullsatta

Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg

När det gäller den specifika frågan om parkeringen finns det nu flera alternativ. Lundqvist räknar upp tre olika scenarier.

“Ett alternativ är att den avgiftsbelagda parkeringen fortsätter. Men redan nu verkar gratisparkeringarna på andra sidan banan bli fullsatta”, skriver Ragnar Lundqvist till de lokala medierna på måndagen efter träffen.

Personbilar som står parkerade på en affärs parkering. Till vänster syns järnväg. Andra affärer och hus i Karis centrum syns i bakgrunden. Den nya järnvägsbron syns också i bakgrunden. Kväll, solnedgång. Vår.
Bildtext Parkeringarna på andra sidan banan finns bland annat vid affärerna. Den här bilden är från Lidls parkering 28.4, några dagar innan den avgiftsbelagda parkeringen togs i bruk på stationsområdet på andra sidan bangården.
Bild: Yle / Pia Santonen

“Det andra alternativet är att staden hyr upp områden för parkering."

"Ett tredje alternativ är att staden köper parkeringsområden eller till och med en större helhet."

Stadsdirektören uppger också att tjänstemännen inte kan fatta beslut i frågan utan att de invalda politikerna har sagt sitt.

“Diskussionen fortsätter och den kräver ett politiskt ställningstagande också från stadens sida”, skriver han.

Virpi Koikkalainen vid Senatstationfastigheter bekräftar att det nu gäller för Raseborgs stad att besluta vad man vill.

“Staden funderar nu på sina alternativ”, kommenterar Koikkalainen kort per e-post.

Diskussion om artikeln