Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle utreder TV-distributionens funktion i skuggområdena

Från 2021
Helsinki, Ilmala ja Länsi-Pasila. Yleisradio, Pasilan Radio- ja tv-keskus, linkkitorni ja Studiotalo. Ilmakuva.
Bild: Yle / SkyFoto Group.

Yle utreder för första gången hur distributionen av tv-kanaler i skuggområdena i marknätet fungerar.

Med skuggområde avses de områden som ligger utanför marknätets synbarhetsområde. Det finns sammanlagt nästan 1400 hushåll runt om i Finland där Yles kanaler inte syns via marknätet. Vid behov har Yles kanaler i dessa hushåll säkerställts med ett särskilt paket för skuggområden, i praktiken med satellitdistribution.

”Antenndistributionen är viktig för Yle, den är effektiv och i praktiken tills vidare det enda sättet att erbjuda våra kanaler överallt i Finland. Vi har inte tidigare utrett hur nöjda de hushåll som omfattas av paket för skuggområden är med tjänsten. Samtidigt utreder vi vilka andra möjligheter det finns för att ta emot Yles kanaler i dessa hushåll”, säger Olli Sipilä, chef för Yles tv-distributionslösningar.

Enkäten genomförs som en webbenkät och med eventuella intervjuer. Alla Yles kunder som har paket för skuggområden får ett textmeddelande och en förfrågan per post. Om det inte är möjligt att besvara webbenkäten kan man också svara per telefon. En del av dem som svarat på enkäten kontaktas dessutom för en fortsatt intervju.

”Vi förväntar oss att få viktig information om hur man vill ta emot Yles tv-kanaler och hurdan service kunderna önskar sig av Yle”, säger Olli Sipilä.

På andra språk

Diskussion om artikeln