Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos borgmästarkandidater möttes – bland annat tvåspråkighet och kommande investeringar diskuterades

Från 2021
Yles borgmästarpanel i Åbo - Spela upp på Arenan

Efter kommunalvalet i juni kommer Åbo att ledas av en borgmästare. Yle Åboland och Yle Turku samlade alla åtta borgmästarkandidater för att diskutera borgmästarmodellen och de utmaningar som väntar Åbo.

Staden väljer alltså att gå över till en ledningsmodell där en borgmästare blir högsta chefen i staden, i stället för en stadsdirektör som nu.

Åbo stadsfullmäktige kommer efter valet att utse en borgmästare. Blir det representanten för det största partiet i Åbo, det får tiden utvisa.

Borgmästarkandidaterna är Minna Arve (Saml), Jarmo Laivoranta (C), Aki Lindén (SDP), Mikael Miikkola (Sannf), Mirka Muukkonen (VF), Elina Rantanen (Gröna), Jethro Rostedt (RN) och Terhi Vörlund-Wallenius (SFP).

Se diskussionen i sin helhet överst i den här artikeln!

Alla kandidater i Yles borgmästarpanel är överens om att det största partiets kandidat inledningsvis ska bli borgmästare. Men om man inte kommer till en gemensam överenskommelse, kan det också bli någon annan.

Åbo får också tre biträdande borgmästare som har egna ansvarsområden. Av kandidaterna är Lindén och Rostedt inte intresserade av den rollen.

Lindén konstaterar att han fortsätter som riksdagsledamot om han inte blir vald till borgmästare.

Jethro Rostedt.
Bildtext Jethro Rostedt.
Bild: Arash Matin / Yle

- En andra plats intresserar inte, säger Rostedt.

Arve säger att hon inte funderat på saken. Resten av kandidaterna är intresserade av att anta rollen som biträdande borgmästare.

Tvåspråkig stad – hur viktig är svenskan i Åbo för kandidaterna?

Den nya borgmästaren kommer att leda en tvåspråkig stad. En hur viktig resurs anser borgmästarkandidaterna att tvåspråkighet är för Åbo?

Sex av åtta kandidater i panelen anser att tvåspråkigheten är en värdefull resurs.

- Det är väldigt viktigt, också ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det är viktigt att Åbo är, och förblir, en tvåspråkig stad, säger Minna Arve.

- Tvåspråkigheten är värdefull ur både ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv, anser Jarmo Laivoranta.

Aki Lindén.
Bildtext Aki Lindén.
Bild: Arash Matin / Yle

Också Aki Lindén konstaterar att tvåspråkigheten är en viktig resurs för staden.

- Tvåspråkigheten är viktig. Och det som jag speciellt vill poängtera är att man behöver service på sitt eget modersmål. Det vill jag kunna garantera, säger Lindén.

- Jag anser att det är viktigt med tvåspråkighet. Dessutom är skärgården svenskspråkig och det är roligt. Jag tror också att det skulle vara lättare för invandrare att prata svenska. Det är värt att tänka på, säger Mirka Muukkonen.

Elina Rantanen.
Bildtext Elina Rantanen.
Bild: Arash Matin / Yle

- Åbo skulle inte vara den stad den är utan tvåspråkigheten. Vi samarbetar med Åland och Stockholm och det här samarbetet kunde bli ännu bättre, konstaterar Elina Rantanen.

- Tvåspråkigheten är ekonomiskt och kulturellt nyttigt. Det ger en naturlig kontakt med resten av Norden. Hela Åboland drar nytta av den tvåspråkiga kulturen i Åbo, säger Terhi Vörlund-Wallenius.

Terhi Vörlund-Wallenius.
Bildtext Terhi Vörlund-Wallenius.
Bild: Arash Matin / Yle

Mikkola och Rostedt ser inte specifikt svenskan som så viktig för Åbo som stad.

- Jag anser inte att man behöver svenska i Åbo. Visst är språket kulturellt värdefullt, men jag ser det inte som viktigt. Jag har inte behövt svenska i Åbo, säger Mikael Miikkola.

- Svenskan är inte ett viktigare språk än något annat språk, säger Jethro Rostedt.

Mikael Miikkola
Bildtext Mikael Miikkola.
Bild: Arash Matin / Yle

Stora investeringar på kommande

Då kandidaterna samlades diskuterades givetvis de investeringar som väntar.

I Åbo planeras stora investeringar just nu, exempelvis en spårväg, ett nytt konserthus och upplevelsecenter vid bangården, som staden är delaktig i.

Planerna på en spårväg i Åbo har länge diskuterats fram och tillbaka. Det verkliga beslutet väntas behandlas i stadsfullmäktige år 2024. Spårvägen väntas kosta kring 300 miljoner.

Av borgmästarkandidaterna är Minna Arve, Aki Lindén, Elina Rantanen och Mirka Muukkonen för en spårväg.

Minna Arve.
Bildtext Minna Arve.
Bild: Arash Matin / Yle

Också det nya planerade konserthuset dryftades under pandeldebatten. Kandidaternas åsikter gick isär gällande var konserthuset borde vara placerat.

Minna Arve anser att Självständighetsskvären är rätt plats för konserthuset ur ett ekonomiskt perspektiv.

Självständighetsskvären i Åbo.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Jarmo Laivoranta är för ett nytt konserthus, men inte på Självständighetsskvären. Han fick medhåll av Aki Lindén och Terhi Vörlund-Wallenius.

- Att bygga i parken är att stjäla av åboborna. Det är huvudlöst, säger Mikael Miikkola.

Mirka Muukkonen kritiserar också att eventuellt offra grönområdet för det nya konserhuset.

Mirka Muukkonen.
Bildtext Mirka Muukkonen.
Bild: Arash Matin / Yle

Även sorgebarnet Logomobron fick en känga under debatten. Bron som går över bangården har både försenats och spräckt budgeten i flera omgångar.

Minna Arve erkände att bron var ett resultat av dåligt beslutsfattande och ledarskap.

- Jag har aldrig sett så dåligt byggande som i Åbo. Ingen tar ansvar för något. I tio år har man sagt att man ska lära sig av sina misstag. Tillsvidare har man inte lärt sig något, säger Jarmo Laivoranta.

 Jarmo Laivoranta.
Bildtext Jarmo Laivoranta.
Bild: Arash Matin / Yle

Se hela den tvåspråkiga borgmästardebatten på Yle Arenan!

Diskussion om artikeln