Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tukes: Undvik impregnerat virke i staket och terrasser – använd bara då det är nödvändigt

Från 2021
Eka vid brygga.
Bildtext Impregnerat virke kan lämpa sig för bryggors bärande konstruktioner

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes avråder från att använda impregnerat virke i onödan. Impregnerat virke bör användas bara då extra lång hållbarhet krävs, till exempel i bärande konstruktioner i bryggor.

I staket och terrasser lämpar sig icke-impregnerat virke bättre, säger Tukes. Inomhus och i bastu- och tvättutrymmen är det förbjudet att använda impregnerat virke.

Årligen använder finländarna tusentals kubikmeter impregnerat virke – delvis helt i onödan. Det belastar miljön. Föredra icke-impregnerat material alltid då du kan, säger Tukes.

– Via regnvatten sköljs kemikalier ut i naturen från det impregnerade virket, kemikalier som skadar både naturen och människan, säger överinspektör Kaarina Repo på Tukes. Kemikalierna används för att förhindra att virket ruttnar.

Går inte att bränna, utan bör sorteras separat

Det går heller inte att bränna impregnerat virke, utan det bör föras till sopstationen och där sorteras skilt.

Impregnerat virke bör användas endast i konstruktioner som är i direkt kontakt med mark eller vatten.

– Det kan handla om bryggkonstruktioner som ligger under vatten eller de delar av terrassen som är i direktkontakt med markytan. I konstruktioner som inte rör marken duger icke-impregnerat virke lika bra, till exempel rekommenderas fukttålig lärk.

Tukes rekommenderar att man använder skyddshandskar och andningsskydd då man handskas med impregnerat virke. Undvik också att använda kemikaliebehandlat virke på ställen där hudkontakt inte kan undvikas, och när det finns risk för att matvaror och dricksvatten kommer i kontakt med virket.

Artikeln uppdaterad 12.5.2021 klockan 20.54 med en korrigerande omformulering i rubriken. Tidigare stod det "använd inte impregnerat virke i staket och terrasser", men den formuleringen ändrades till "undvik impregnerat virke i staket och terrasser – använd bara då det är nödvändigt". Läs mer i Tukes pressmeddelande.

Diskussion om artikeln