Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Laxyngel med radiosändare ska visa hur vandringen nedströms i Svartån lyckas - staten gav mer pengar för arbetet som ska hjälpa vandringsfisken

Från 2021
En laxfisk i handen på en person.
Bildtext Vandringsfiskarnas livsmiljö ska förbättras med hjälp av stödpengar av staten.

Arbetet för att få tillbaka laxen i Svartån fortsätter. Nu ska deras vandring ner igen också studeras.

Hittills har det byggts fiskvägar i Åminnefors och Billnäs och vandringsfiskens färd i Svartån har följts med upptröms.

Laxens vandringsyngel följs med hjälp av radiosändare.

Dessutom fortsätter planeringen av fiskvägarna förbi de sista forsarna före Lojo sjö, Åkerfors och Svartå fors.

Vattenskyddsföreningen Västra Nylands vatten och miljö Luvy har fått 80 000 euro av den statliga myndigheten Egentliga Finlands NTM-central. Med pengarna kan fiskarnas livsmöjligheter i både Svartåns och Sjundeå ås områden förbättras ytterligare.

Västra Nylands vatten och miljö har länge jobbat med att restaurera olika vattendrag för att förbättra fiskarnas möjligheter att vandra och föröka sig. Nu kan arbetet ta ett kliv framåt.

Summan på 80 000 euro ska delas mellan flera projekt.

I år satsas en stor del av pengarna på att undersöka hur väl olika konstruktioner för vandringsfiskar fungerar.

en man som står vid vattenbrynet.
Bildtext Sammanlagt ska 150 000 euro användas för projekt i Västnyland. Det består dels av statliga pengar, dels av så kallad egen finansiering.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Mer kunskap om vandringen nedströms i Svartån

"Vandringen nedströms är en viktig del av vandringsfiskarnas livscykel på samma sätt som vandringen uppströms längs fiskvägarna. Det finns endast lite forskningsdata om konstruktionerna för vandringen nedströms och hur de fungerar", säger föreningens projektchef Juha-Pekka Vähä i ett pressmeddelande.

Raseborgs stad har tidigare fått separat finansiering för att bygga vandringskonstruktioner i Billnäs och Åminnefors kraftverk. Nu ska de här konstruktionerna övervakas och man ska följa med hur fiskarna använder sig av dem.

"Det är fint att Raseborgs stad äntligen fick bidrag för nedvandringskonstruktionen så att vi kan börja följa med hur vandringen nedströms lyckas nu när konstruktionen blivit färdig", säger föreningens verksamhetsledare Jaana Pönni.

"Vi är också glada över att planeringen av de två översta fiskvägarna får en fortsättning", säger Pönni och avser planeringen som gäller Åkerfors och Svartå fors.

En fiskväg byggd vid gamla röda tegelbyggnader.
Bildtext Också här i Billnäs ska fiskarnas vandring följas med i år.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Fiskar i Sjundeå å kollas med ekolod

Fiskarnas välmående ska också undersökas på andra håll.

I Sjundeå å utreds fiskars vårliga vandring uppströms i Pickalaån med hjälp av ekolod.

Dessutom kartläggs gösens lekplatser och yngelproduktion i Pickalaviken, Pickalaån och Vikträsket.

Studier också i Dragsviksfjärden och Totalfladan

I Dragsviksfjärden och Totalfladan, som ligger inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde, utförs det yngelkarteringar. Det här innebär att man följer med abborrens, gösens och gäddans lekplatser.

Med hjälp av yngelkarteringarna ger information om i vilket skick vattendragen är, sett ur fiskarnas synvinkel.

"Övergödningen är ett hot mot fiskarnas reproduktionsområden. Med hjälp av yngelmängderna kan man uppskatta hur allvarligt läget är och vilket behovet av restaureringar är", säger fisk- och vattendragsexperten Jussi Vesterinen vid Västra Nylands vatten och miljö.

Västra Nylands vatten och miljö är en regional vattenskyddsförening och tjänsteproducent.

Föreningen främjar vattenskyddet och erbjuder forsknings- och experttjänster inom branschen till olika aktörer såsom kommuner, företag, samfund och privatpersoner.

Källa: Pressmeddelande från Västra Nylands vatten och miljö