Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fossilfria skolskjutsar blir vardag i Östnyland om ett par år: "Det är en stor förändring som igen kräver en satsning av företagaren"

Från 2021
Skoltaxi
Bildtext Skolskjutsarna i Östnyland ska köras fossilfria 2027. Arkivbild.
Bild: YLE/Maria Helsing

Ett nytt lagförslag kräver att bland annat skolskjutsar ska köras med fossilfria bränslen från och med augusti. I Östnyland blir det här aktuellt nästa gång kommunerna konkurrensutsätter skolskjutsarna.

Lagförslaget baserar sig på ett EU-direktiv och avsikten är att det träder i kraft den andra augusti.

Kravet på att köra med el-, biogas- eller hybridbilar gäller alltså dem som vill delta i den offentliga upphandlingen från och med augusti.

Om en del av transporterna inte körs fossilfritt kan företagarna gå miste om offentliga körningar.

Biokaasuautoa tankataan.
Bildtext Biogas är en godkänd energiform för samhällskörningar från och med i höst. Arkivbild.
Bild: Esa Huuhko / Yle

För östnyländska aktörer i branschen blir lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster i praktiken aktuell inom ett par år då nuvarande avtal går ut.

Det gäller taxi- och bussbolag som kör samhällskörningar, men också kommuner bör se över sin bilpark.

- Vi är medvetna om lagändringen, men det här blir aktuellt i samband med nästa upphandling. Vi gör inget under pågående avtalsperiod, säger bildningsväsendets avdelningssekreterare Katja Eloranta i Sibbo.

I Sibbo konkurrensutsätts skolskjutsar och andra offentliga samhällskörningar i regel med ett par års mellanrum.

- Vi ska då samtidigt se över hela kommunens bilpark så att en viss procent av våra fordon är el- eller hybridbilar, säger Eloranta.

I november 2020 fattades ett nytt trafikavtal i Sibbo för perioden 2021-2028. Pohjolan Liikenne vann upphandlingen och tar över 37 busslinjer med trafik till kommunen.

Exakt hur många av linjerna som utgör eller omfattar skolskjutsar är oklart, men bussbolaget har för avsikt att ta i bruk 24 nya elbussar i Sibbo.

Sähköllä kulkeva linja-auto.
Bildtext Moderna elbussar i stil med denna introduceras snart i Sibbo.
Bild: Volvo Finland Ab

För Michael Engård som kör skoltaxi i Lappträsk är omställningen aktuell först om ett par år när kontraktet med kommunen löper ut.

En viss oro finns över det framtida utbudet på fossilfria taxibilar av modell större och rådande kostnadsnivåer.

- Det är sedan att det finns nånting att få på marknaden, och förstås är det en kostnadsfråga. Som det nu ser ut så är dom ju inte alltid dom billigaste dom här strömbilarna, säger Engård.

Han påpekar också att det alltjämt råder brist på laddningsstationer i regionen som gör det besvärligt med långa och många körningar under en dag.

Taxibilar med många funktioner

I direktivet är taxibilar för rullstolsburna personer undantagna, för att det just nu inte finns eldrivna taxibilar för rullstolsburna kunder.

- Du sa rullstolskörning och det betyder det samma som nu när vi kör med stor bil för tolv och tretton elever.

I Lappträsk är taxibilarna utrustade med hiss eller ramp baktill, omgjorda från paketbil till invataxi eller minibuss.

- Det är sådana vi kör med. Alla kör med dem som har skolköror. Det är sällan man kör med personbil nuförtiden mera. Vi har kontrakt på tolv elever, säger Engård.

Bil för transport av skolelever
Bildtext Skoltaxibilar som också fungerar som invataxi torde vara befriade från direktivet. Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Frågan är hur taxibilarna i Lappträsk och andra kommuner ska definieras i lagen om chaufförerna kör elever, men också invånare med funktionsvariationer vid sidan om skolkörningarna.

Så ska lagen fungera

Uudenmaan Tähtikuljettajat, som agerar ombud för ett 20-tal taxiföretagare i Borgå, har kontrakt på skolkörningar fram till slutet av 2023.

- De här två åren kommer att gå ganska snabbt.

Det säger Kim Kuhlberg som leder företaget. Han hyser en stark oro över att reformen kan överraska flera företagare i branschen.

- Vi pratar om det, vi har haft Teams-möten om att förändringen kommer att ske. Det är en stor förändring som igen kräver en satsning av företagaren, en ganska stor satsning, säger Kuhlberg.

Kim Kuhlberg, vd för Borgå Taxi, tillbakavisar anklagelser om olagligt långa arbetspass.
Bildtext Kim Kuhlberg önskar längre kontrakt med kommunen för bättre lönsamhet. Arkivbild.
Bild: YLE/Erica Vasama

Med den stora taxireformen 2018 och en pågående coronapandemi är det flera som måste överväga om de har möjlighet att fortsätta med så kallade samhällskörningar.

- Jag ser det här nog som problematiskt eftersom det varit coronatider. Bottenpengen i kassan finns inte mera och nu skulle man på ganska kort tid måsta få en ny bottenkassa för att kunna anpassa sig. Det är nog till att fundera på om det finns möjlighet till det.

Taxiföretagarna undrar samtidigt om staten är beredd på att komma emot med till exempel skattelättnader för införskaffning av elbil.

Svaret hittills är att specifika stöd inte är att vänta, men att regeringen planerar bygga ut infrastrukturen kring laddningsstationerna för att göra övergången smidigare.

S-ryhmän sähköautojen latauspiste Pukinmäellä
Bildtext Förutom skäliga bilpriser måste det finnas tillräckligt med laddningsstationer för alla fordon. Arkivbild.
Bild: Lotta Laakso / Yle

Övergången till fossilfria bränslen ska vara helt och hållet genomförd till slutet av 2026, men prissättningen på el- och hybridbilar är ett mycket osäkert kort.

- Kommer priset på bilsidan att höjas eller sänkas? Om man på taxinivå vill köra sådana här samhällsköror så måste man skaffa en ny bil och det är kanske svårt att pruta ner på priset, säger Kuhlberg.

Kuhlberg efterlyser också längre kontrakt när samhällskörningar konkurrensutsätts, inte bara skolskjutsar utan också för Fpa- och Vpl-taxi eller handikappkörningar

- Det är så pass stor investering, att skolskjutskontrakt har kunnat vara till exempel två år plus option. Nu önskar man nog att det skulle kunna vara längre kontrakt än två eller tre år så att du hinner betala bort den här utrustningen som du har skaffat.

Diskussion om artikeln