Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda döljer uppgifter om mögel i skolor, säger invånare och politiker – “Man sparar på kostnaderna genom att undvika renoveringar”

Från 2021
En möglig och söndrig fasad.
Bildtext Inneluftsdokuments offentlighet väcker diskussion i Vanda. Arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Politiker och invånare är oroliga för att Vanda försöker dölja inneluftsproblem i offentliga byggnader för att spara på reparationskostnader. Så gott som hela fullmäktige enades i måndags bakom två motioner, som krävde att staden ska ge ut inneluftsrapporter kostnadsfritt. “Vi har sett över vår praxis och försöker bli allt öppnare”, uppger staden.

– Staden har förminskat problemen. Först när vi föräldrar förde inneluftsproblemen vidare så blev läget lite bättre. Bland annat censurerade staden en inneluftsrapport, de plockade bort centrala delar av den. Det var väldigt speciellt, sådant kan man inte dölja, säger Terhi Tammilehto, förälder till två barn som går i Simonkallion koulu i Vanda.

Tammilehto syftar till en rapport från 2019 som väckte uppståndelse bland Vandaborna i februari. Staden hade publicerat rapporten på sin hemsida, men svärtat väsentliga delar av rapporten, sannolikt i strid med offentlighetslagen, vilket Helsingin Sanomat rapporterade om.

I rapporten framkommer bland annat att fukt och mikrober från marken läcker in i byggnaden genom otäta konstruktioner.

Staden har mörkat inneluftsproblem

― Sirpa Kauppinen (Gröna), fullmäktigeledamot

Det är redan några år sedan Tammilehtos son blev sjuk då han gick i Simonkallion koulu.

– Huvudvärk och illamående, som värst var han till och med sängliggande i över ett dygn. Mitt andra barns klasskompis äter flera mediciner för att hen alls ska kunna vara i skolan, säger hon.

Tammilehto har även sammanställt uppgifter om Simonkallio-barnens symtom för Vandas takorganisation för föräldraföreningar, Vanvary.

– Det är oerhört att barn tvingas gå i skola i ett hus i det där skicket. Pengarna avgör. Det finns många andra skolor som är i dåligt skick här i staden, så man vill spara på kostnaderna genom att undvika renoveringar, säger Tammilehto.

Motioner om inneluftsdokument fick nästan hela fullmäktige bakom sig

Det är inte endast Tammilehto som är orolig för inneluftsproblem i stadens byggnader.

Vandapolitikerna har lyft upp frågan flera gånger i fullmäktige. Frågan diskuterades senast i måndags då två motioner, med lite olika ordalydelse, krävde att alla gratis ska kunna få tillgång till rapporter och undersökningar om stadens fastigheters inneluft. Majoriteten av fullmäktige stod bakom någondera motionen.

– För min del började det här redan för flera år sedan, när tjänstemännen sade till mig att jag inte skulle få tillgång till dokument om en fastighet jag skulle fatta beslut om innan mötet i fråga. Då skrev jag en motion om att dokumenten borde publiceras på Vandas hemsida, säger ledamot Sirpa Kauppinen (Gröna).

En liten grupp människor har gjort ett stort hallå om att alltför mycket information strukits ur gamla rapporter då de publicerats

― Sami Kanerva (Saml), fullmäktigeledamot

Kauppinen stod tillsammans med De grönas fullmäktigegrupp och några andra ledamöter bakom en av motionerna som behandlades i måndags.

– Staden har mörkat inneluftsproblem. Det handlar nog om kostnader, säger Kauppinen.

– Det är en lång konflikt kring vad som ska offentliggöras i fråga om inneluftsrapporter. Det har funnits misstankar om att staden uppsåtligt dolt information, säger ledamot Sami Kanerva (Saml).

Kanerva förklarar att staden några år sedan insett att de rapporter de gett ut innehållit sekretessbelagd information, till exempel om elevers symptom. Som en följd har en tvist uppstått om ifall de gamla rapporterna kan publiceras på stadens hemsida.

Kanerva var bakom den andra motionen som behandlades i måndags, tillsammans med Samlingspartiets, Socialdemokraternas, Svenska Folkpartiets och Centerns fullmäktigegrupp.

Bägge motionerna krävde att staden inte ska uppbära kostnader då någon ber ut offentliga inneluftsdokument som inte finns på hemsidan.

Sedan 2015 har Vanda tagit betalt för att ge ut offentliga dokument, ifall det krävs manuellt arbete för att samla dokumenten eller stryka sekretessbelagd information. Priset ligger på 50 euro per arbetstimme.

Vårt mål är att så många rapporter som möjligt finns på vår webbplats

― Jonna Hohti, ekonomi- och administrationschef vid Vanda stad

Men varför två olika motioner?

– Den andra motionen godkänner att Vanda kan ta betalt för dokumenten och stryka detaljer i vissa fall. Vi är helt emot det, därför kunde vi inte stödja den, säger Kauppinen som är bakom motionen från De gröna.

– En liten grupp människor har gjort ett stort hallå om att alltför mycket information strukits ur gamla rapporter då de publicerats. Jag håller nog med om att staden tagit bort mer information än de skulle ha behövt. Målet med vår motion är att dokumenten ska vara offentliga och i princip kostnadsfria men att staden självklart ska stryka sekretessbelagda uppgifter, säger Kanerva (Saml) som undertecknat den andra motionen, och hänvisar till Simonkallio-rapporten.

“Allt ska ut, men vi har begränsat med resurser”

Sedan några år tillbaka har Vanda en egen inneluftskommunikatör, och många rapporter och utlåtanden publiceras offentligt på stadens hemsidor.

I sina svar till bägge motionerna från i måndags skriver staden att de utvecklar praxisen kring hur rapporterna görs upp så att utgångsläget är att de ska kunnas publiceras som sådana.

Staden skriver att rapporter som endast kräver lite arbete innan de kan ges ut fortsättningsvis kommer att ges ut gratis. Staden kommer endast att uppbära ett arvode för större arbeten, där det till exempel handlar om flera rapporter.

“Vårt mål är att så många rapporter som möjligt finns på vår webbplats. Vi har ändå begränsat med resurser”, skriver Jonna Hohti, ekonomi- och administrationschef vid Vanda stad, i ett mejl till Yle Huvudstadsregionen.

Hon skriver också att staden sett över sin sekretesspraxis efter diskussionen kring Simonkallio-rapporten i februari.

Fullmäktige konstaterade på måndagen att bägge motionerna är slutbehandlade.

– Vi röstade om att återremittera vår motion, men förslaget föll, säger en besviken Kauppinen från De gröna.

– Vi är nöjda med stadens svar på vår motion, det känns som att utveckling sker i den här frågan hela tiden, säger Kanerva.

– Det är fint att sakerna lyfts upp i fullmäktige. Det är ändå ledsamt att förslagen för öppenhet ofta röstas ner, säger Tammilehto.

Diskussion om artikeln