Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Universitet och yrkeshögskolor i Vasa uppmanar till sunt förnuft så urvalsproven kan genomföras: "Är man sjuk eller i karantän kan man inte delta"

Från 2021
Vaasan yliopisto
Bildtext Urvalsproven skrivs på plats.
Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle

I slutet av maj börjar urvalsproven till universitet och högskolor. Urvalsproven hålls på plats. Därför vädjar nu högskolor och studentföreningar till finländarna att de lever ansvarsfullt för att förhindra smittospridning under urvalsproven.

Medina Söderlund kommer från Närpes. Hon söker till Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia i Vasa och kommer delta i båda urvalsproven i början på juni.

Hon ser riskerna med att ha urvalsprov på plats men känner sig inte rädd för att delta.

- Man har blivit påmind om att det är coronatider och det har varit osäkert om urvalsproven är på plats eller inte. Men personligen känner jag mig inte rädd att delta, säger Söderlund.

- Man har ju munskydd och spritar händerna och håller avstånd. Allt det där som vi gjort länge redan.

Söderlund är osäker på hur hon ska göra gällande frivillig karantän före urvalsprovet.

- Då det närmar sig tar jag säkert beslutet att gå i karantän. Jag tar det säkra före det osäkra helt enkelt.

Tryggt men dåligt med information

Ronja Tikkanen går sista året på Brändö Gymnasium i Helsingfors. Hon har sökt till flera utbildningslinjer, bland annat till socialvetenskaper på Åbo Akademi i Vasa.

Tikkanen kommer delta i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Hon deltar i provet i Åbo eftersom det är närmare hennes hem.

Gällande säkerheten under proven känner sig Tikkanen trygg.

- Jag har just skrivit studentproven och då satt vi alla i samma sal under modersmålsprovet och det gick jättebra. Så jag skulle tro att det går lika bra med urvalsproven, säger Tikkanen.

- Och jag har hållit mig frisk också efter studentproven.

Tikkanen kommer troligen inte vara i karantän före urvalsprovet. Men hon håller sig medvetet borta från större grupper.

Tikkanen hade önskat mer information om årets urvalsprov. Om hon inte frågat sin lärare skulle hon inte veta vissa saker om provet.

- Jag vet inte vilken information andra fått om de inte frågat. Studiehandledningskursen skulle kunna föra fram informationen lite bättre.

Universitet och yrkeshögskolor ber finländarna hjälpa till med att bekämpa coronaviruset så att man kan ordna urvalsproven på plats som planerat.

- Ansvarsfullhet gäller inte bara skolorna utan alla som kommer till ett prov. Det är viktigt att man inte deltar om man är sjuk eller i karantän, säger Thomas Böckelman, chef för studerandeservice på yrkeshögskolan Novia.

Böckelman poängterar att det är omöjligt för skolorna att testa om någon känner sig sjuk eller inte.

- Där måste man lita på att folk följer reglerna på samma sätt som i andra delar av samhället, säger Böckelman.

Urvalsproven hålls på plats trots coronan

Alla urvalsprov där man skriver ett prov ordnas på plats.

- Vissa intervjuer kan göras på distans. Till exempel specialantagningar där vi har lämplighetsbedömningar och intervjuer inför lärarutbildningen som görs i andra skedet av antagningen, säger Gurli-Maria Gardberg som är områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Gardberg tittar in i kameran.
Bildtext Gurli-Maria Gardberg.
Bild: Yle/Ida-Maria Sola

På Novia ordnas de digitala proven på plats. Man har gemensamt urvalsprov med alla andra yrkeshögskolor.

Nu kan man skriva urvalsprov i princip var som helst i landet.

- Om man bor i Rovaniemi och vill studera i Vasa kan man delta i provet i yrkeshögskolan i Rovaniemi fast man söker till Vasa. Så behöver man inte resa i onödan, säger Thomas Böckelman.

Att gå på urvalsprov i sin närmaste urvalsprovsstad uppmuntras även nationellt.

- Det att man utför proven på olika ställen påverkar inte provresultatet, säger Annukka Jokipii, vicerektor på Vasa Universitet.

Att ordna urvalsprov på plats är ett medvetet val.

- Det finns vissa utmaningar om man skulle ordna distansprov. Till exempel är urvalsprov på distans svårare att övervaka och det är en svår process att få resurserna att räcka till för övervakaning, säger Jokipii.

Laskentatoimen professori Annukka Jokipii Ylen pihalla.
Bildtext Annukka Jokipii.

Samma riktlinjer inför alla urvalsprov

Högskolorna följer de riksomfattande instruktioner som getts ut.

Eftersom urvalsproven ordnas på plats har man uppmärksammat säkerheten för alla sökande på campus, berättar Jokipii.

- Vi har tillsammans med de andra universiteten sammanställt gemensamma regler om hur man ska förbereda sig och vilka saker man informerar om till studerandena.

På Vasa universitet kommer man en vecka på förhand att skicka ut mer utförliga instruktioner om på vilket sätt man kommer till campus och hur man ska handla under själva urvalsprovet.

Förberedelserna är många.

- Vi har utrymmen där det är möjligt att ha tillräckliga avstånd mellan varandra. Också övervakarna använder munskydd och visir. Och handsprit är tillgängligt. Inom universitetet rör man sig i mindre grupper medan samlingsställen hålls utanför byggnaden, säger Jokipii.

- Man kan alltså komma och göra sitt urvalsprov på ett väldigt säkert sätt.

Delta inte om du är sjuk eller i karantän

Universiteten kan inte tvinga deltagarna att gå i karantän före urvalsprovet men uppmanar till att man undviker närkontakt så gott det går.

- Vi har rekommenderat att man undviker närkontakt två veckor före provet samt under tiden då du deltar i urvalsprovet. Man kan inte kräva att det ska vara någon karantän eller att man helt isolerar sig, men allt man kan göra för att undvika smitta är bra, säger Gurli-Maria Gardberg på Åbo Akademi.

- Och är man sjuk får man inte delta i urvalsproven. Vi hoppas att alla sökande respekterar det här med tanke på alla andra och deras säkerhet så att det ska vara trygga tillfällen.

På Vasa universitet håller man med.

- På samma sätt som med studentskrivningarna rekommenderar man en två veckors frivillig karantän före man deltar i urvalsproven. Är man sjuk eller i karantän kan man inte delta i urvalsprovet, säger Jokipii.

Använd sunt förnuft

Till Novia väntar man väntar man omkring hundra deltagare per urvalsprovstillfälle.

- Det är många människor på plats så risken är större än om man är enbart hemma, säger Böckelman.

- Därför är det bra om man kan undvika att gå på krog kvällarna före. Kanske man inte heller annars ska gå på krog kvällen före ett urvalsprov.

Artikeln är skriven av Isabella Lindell och Sara Storbäck