Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Katolska präster i Tyskland välsignar samkönade par – trotsar direkt förbud från Vatikanen

Från 2021
Till vänster en man i vit prästklädsel men vit kippa och ett stort kors över bröstet. Omkring honom personer i färgglada kläder.
Bildtext Tvärtemot vad Påve Franciskus sagt tidigare så gick Vatikanen i mars ut med att katolska präster inte ska välsigna homosexuella par.
Bild: VATICAN MEDIA/ EPA

I Tyskland protesterar många katoliker mot att Vatikanen vägrar tillåta att homosexuella par välsignas i kyrkan. Under våren har hundratals präster och kyrkligt anställda startat en protest och under veckan har man öppet trotsat förbudet i kyrkor runtom i Tyskland.

#Liebegewinnt, kärleken vinner, var temat för de katolska gudstjänster som i söndags och måndags hölls på många håll i Tyskland.

I samband med gudstjänsterna välsignades samkönade par också i kyrkan St. Agnes i staden Hamm nära Dortmund.

– Där det i det första Johannesbrevet står att Gud är kärleken, står det då i vår makt att bestämma vilka former kärleken ska ta, frågade sig den katolske prästen Bernd Mönkebüscher, dagen till ära bärande en stola i regnbågens färger.

En man i en vit kåpa med röd skarf. Han har gröna kvistar i handen och står i en kyrka.
Bildtext Bernd Mönkebüscher är en av de präster som valt att trotsa Vatikanens förbud att välsigna homosexuella par.
Bild: New Ways Ministry

– Vem är vi att frånta människor kärleken eller att värdera den, fortsatte Mönkebüscher, som tillsammans med högskoleprästen Burhard Hose har satt i gång protesten mot Vatikanens förbud att välsigna samkönade par.

Man tog initiativ till aktionen redan i slutet av mars efter att Vatikanen uttalade förbudet i form av ett så kallat svar på ett tvivelResponsum ad dubium”.

– Vi slog med flera kolleger fast att vi redan har välsignat samkönade par och att vi kommer att fortsätta att göra det. Och vi kommer att göra det helt öppet, säger Hose som är präst i den bayerska staden Würzburg.

Förbudet av välsignelserna del av större problem

Hittills har omkring 2 600 präster och andra anställda inom den tyska katolska kyrkan anslutit sig till protesten.

Att det är så många som är beredda att också sätta det egna jobbet på spel förklarar Hose med det överhängande problem som den katolska kyrkan dras med.

– Välsignelserna av samkönade par hamnar i det spänningsfält där vi just nu befinner oss, det vill säga mellan en föråldrad lära och en praxis som baserar sig på hur människorna i dag lever.

Att man öppet trotsar Vatikanen väcker förstås en hel del känslor, både för och emot protestaktionen, enligt Hose.

– Å ena sidan ser många det här som ett steg på den förnyelseprocess som de anser att den katolska kyrkan måste gå igenom. Å andra sidan finns det också de som ser att den katolska kyrkan förlorar något eller att man riskerar att splittra det katolska världssamfundet.

Burkhard Hose säger sig ändå kunna tackla den kritik han får. Bland annat den kritik om att det i Europa finns en större benägenhet till reformer än vad man på andra håll i världen är beredd att acceptera.

– Från länder där homosexuella fortfarande förföljs – delvis dessutom med kyrkans stöd, får vi signaler om att man hoppas på att reformplanerna och diskussionerna i Europa ska stärka kampen mot diskrimineringen också i andra länder.

– Jag tror inte heller på att vi inom kyrkan förlorar något. Till exempel äktenskapets betydelse blir inte mindre bara för att vi välsignar samkönade par, fortsätter Hose.

Räknar inte med följder

Inom ledningen för den tyska katolska kyrkan ser man ändå kritiskt på de gudstjänster som har hållits.

Ordföranden för den tyska biskopskonferensen Georg Bätzing anser att gudstjänster inte får användas som instrument för kyrkopolitiska manifestationer eller protestaktioner.

– Vi ser inte det här som en demonstration. Det vi gör är inte riktat mot någon. Inte heller mot Vatikanen. Under de här gudstjänsterna står människan i centrum och vi hoppas att biskoparna ska se det här på samma sätt, säger Burkhard Hose.

En man i blå skjorta och mörkare blå kavaj med glasögon utan skalmar.
Bildtext Burkhard Hose ser inte att kyrkan förlorar något genom att välsigna homosexuella par.
Bild: Wikipedia

Hur man ser på saken i Vatikanen är i det här skedet ändå en öppen fråga.

– Tidigare har det delats ut varningar eller hotats med varningar. Det har också kommit hot om att man kan avstängas från sin tjänst, men jag räknar nog inte med att våra gudstjänster kommer att få följder för någon av de inblandade.

Bland annat som en reaktion på missbruksskandalerna och att folk vänder kyrkan ryggen pågår sedan år 2019 en reformprocess inom den tyska katolska kyrkan.

Inom ramarna för den här processen diskuteras bland annat prästernas situation, kvinnors tillträde till kyrkliga ämbeten och så synen på kärlek, partnerskap och sexualitet.

– Jag hoppas att våra gudstjänster ger fler präster mod att välsigna de samkönade par som har den här önskan. Samtidigt ser jag gärna att gudstjänsterna ska bidra till reformprocessen och hjälpa till att få ett slut på diskrimineringen inom kyrkan.

– Bara på så sätt kan kyrkan förbli relevant i samhället, säger Burkhard Hose.

Diskussion om artikeln