Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Snabbare vaccinering får EU att skriva upp ekonomisk prognos – Finlands ekonomi växer med 2,7 procent i år

Från 2021
Europeiska kommissionens byggnad i Bryssel.

EU-kommissionen skriver upp tillväxtutsikterna för åren 2022 och 2023 i sin vårprognos. Det är i första hand framstegen i i distributionen av vaccin som ger anledning till optimism.

Bryssel

Kommissionen räknar med att tillväxten inom EU blir robust såväl i år som nästa år. EU:s sammanlagda BNP väntas öka med 4,2 procent i år och 4,4 procent nästa år.

Det är i första hand de snabbare vaccineringarna som får kommissionen att skriva upp utsikterna i förhållande till den föregående vinterprognosen.

– Den snabbare vaccineringstakten under de senaste månaderna borde tillåta att restriktioner lättas under den andra halvan av året och tillåta att ekonomin återhämtar sig, säger ekonomikommissionären Paolo Gentiloni.

Utöver vaccinen så har den ökade globala aktiviteten också en positiv effekt på de ekonomiska utsikterna för EU. De dynamiska effekterna av återhämtningsfonden väntas likaså ha en positiv effekt på ekonomin.

– Inverkan av återhämtningsfonden börjar märkas i år och nästa år. Men vi måste jobba hårt, såväl i Bryssel som i de nationella huvudstäderna, för att göra det bästa av denna historiska chans.

Stark tillväxt i Italien och Frankrike

Kännetecknande för prognosen är att många av de länder som drabbats hårdast av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser också ser ut att återhämta sig snabbast.

Spanien är det EU-land där ekonomin väntas växa snabbast i år (+5,9 procent) efter ett minus på 10,8 procent i fjol.

Frankrikes ekonomi som krympte med över åtta procent i fjol väntas växa med 5,7 procent i år och 4,2 procent nästa år.

Italiens ekonomi växer enligt prognosen med 4,2 procent i år och 4,4 procent år 2022.

Finlands ekonomi växer långsamt

Finland hör till de länder som hanterat de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen bäst hittills. Finlands ekonomi krympte med mindre än 3 procent i fjol.

Däremot väntas Finland återhämta sig betydligt långsammare än EU-genomsnittet.

I år väntas Finlands ekonomi växa med 2,7 procent. Det är endast Nederländerna som väntas ha en lägre tillväxt i år.

År 2022 väntas Finlands ekonomi växa med 2,8 procent, vilket är långsammast i hela EU.

Om siffrorna håller streck innebär det att Finland tappar styrfart jämfört med såväl Sverige som Danmark under 2021 och 2022.

Sveriges BNP väntas växa med 4,4 procent i år och 3,3 procent nästa år. Danmarks ekonomi växer i sin tur med 2,9 respektive 3,5 procent.

Diskussion om artikeln