Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Totalavbrott i tågtrafiken mellan Karis och Åbo 29.5–7.6

Från 2021
Ett passagerar tåg i vita och gröna färger kör fram i en svag kurva genom ett grönt och lummigt landskap. Järnvägen har bara ett spår.
Bildtext Inga tåg trafikerar mellan Karis och Åbo under en dryg veckas tid med start i slutet av maj.
Bild: VR-Group

Tågtrafiken på Kustbanan mellan Karis och Åbo kommer att stå stilla från lördagen den 29 maj till måndagen den 7 juni. Tågtrafiken ersätts med bussar under tiden.

Det här på grund av olika banarbeten som utförs på sträckan.

Under tiden kommer VR att ha ersättande busstrafik som åker från Karis. Information om varifrån den ersättande busstrafiken avgår hittar du under rubriken “Helsingfors - Åbo hamn”.

Vad är det frågan om?

Trafikledsverket informerar att det främst handlar om tunnelarbete på sträckan mellan Karis och Åbo.

Trafikledsverket ska förbättra isoleringen och skydda tunnelväggarna ytterligare, på grund av att de planerar höja körhastigheten på Kustbanan under detta år.

En höjning av hastigheterna kräver att tunnelväggarna är skyddade för det ökade trycket som förhöjda hastigheter förorsakar.

- Arbetet kommer ta en vecka på grund av att man inte ska behöva arbeta om nätterna under resten av året. På det här sättet går arbetet snabbare och gör att vi kan börja provköra med högre hastighet redan i höst, säger projektledare Erkki Mäkelä från Trafikledsverket.

Underhållsarbete på järnvägsspåret mellan Pikis och Salo är en bidragande orsak till avbrottet.