Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsket nästan utan syre

Från 2003

Lappträsket är så gott som syrefritt.
Den högsta syrehalt som uppmätts i träsket
är bara 0,4 milligram per liter.
Nu ska Lappträsk fiskeområde försöka syrsätta vattnet för att rädda den fisk som ännu är vid liv.
Fiskeområdet lånar ihop den utrustning som behövs; pumpar, propellersystem och motorsågar för att såga upp vakar
och kablar. I slutet av veckan hoppas fiskeområde
få räddningsoperationen i gång
(Av Maria von Kraemer)