Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vanhanen vill avgöra Sibbotvisten

Från 2007

Statsminister Matti Vanhanen utesluter inte att frågan om Helsingfors planer på att annektera en del av Sibbo kan avgöras av den avgående regeringen.

Vanhanen säger att han vid behov är redo att avgöra saken då regeringen sitter som expeditionsministär månaden efter riksdagsvalet i mars.

Socialdemokraternas ordförande Eero Heinäluoma tar däremot inte ännu ställning till möjligheten att en expeditionsministär fattar beslutet.

Bristfällig beredning har försenat ärendet och det väntas inte hinna till regeringsbehandling före valet.

Wallin: Sibbo blir en valfråga

Svenska folkpartiet hade hoppats på att Sibbofrågan skulle avgöras före valet. Å andra sidan kan den nu i högre grad bli en valfråga, säger partiordförande Stefan Wallin.

Rent praktiskt tror Wallin inte att beredningen av frågan påverkas av att avgörandet skjuts fram.

Hiltunen önskar snabba beslut

Fullmäktigeordföranden i Helsingfors Rakel Hiltunen stöder ett snabbt avgörande av Sibbofrågan trots meddelandet om uppskov.
Den sittande regeringen har all kunskap i frågan och borde därför få avgöra den i snabb ordning, anser Hiltunen.
Hon beklagar att uppskovet berodde på ett tekniskt missöde från länsstyrelsens sida.
Dagens besked innebär att fullmäktige i Helsingfors tar ställning till utredningsman Pekka Myllyniemis förslag först i mitten av februari, inte i slutet av januari som beräknat.

Helsingfors vill införliva ett 5 000 hektar stort område i Sibbo. Utredningsman Pekka Myllyniemi har lagt fram ett kompromissförslag om inkorporering av 3 000 hektar.
En folkomröstning om inkorporeringen ordnas i Sibbo den 25 februari, och därmed hinner resultatet med i det utlåtande som Sibbo avger till regeringen före valet.

(Av Maria von Kraemer)