Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle Nyheter granskar Dragsviksfrågan

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 09:52.
dragsvik
Bild: Yle

Påståendena om att försvarsminister Stefan Wallin i riksdagen först skulle ha förnekat politisk styrning i Dragsvikfrågan för att nu medge att den förekom stämmer inte. Det visar Yle Nyheters genomgång av samtliga riksdagsprotokoll i ärendet.

En rad oppositionsledamöter och socialdemokrater kritiserar försvarsminister Stefan Wallin för att ha försäkrat riksdagen om att försvarsreformen styrs enbart av försvarsaspekter och att politisk styrning till förmån för Dragsvik inte har förekommit. Yle Nyheters inrikeschef Anne Suominen har läst protokollen från debatterna om försvarsreformen.

- Försvarsreformen debatterades då Sannfinländarna interpellerade om nedläggningen av garnisoner och den har också varit uppe på två frågestunder. Jag hittar inte ett enda uttalande av Wallin som skulle ge belägg för det här, säger Suominen.

- Försvarsminister Wallins enda protokollförda uttalande om Dragsvik är från frågestunden den 9 februari. Den sannfinländska ordföranden för riksdagens försvarsutskott Jussi Niinistö antog att valet hade stått mellan Dragsvik och Kontiolax då beslutet om garnisonsnedläggningar fattades men Wallin sade att den motsättningen aldrig var aktuell och att det är helt olämpligt att sammankoppla språkpolitik och försvarsreform. Det är tydligen det här uttalandet man hänvisar till men det hänför sig uttryckligen till frågan om Kontiolax och Dragsvik stod mot varandra på slutrakan, om jag tolkar protokollet rätt, säger hon.

Förra veckan framkom det att Wallin redan i ett tidigt skede hade instruerat försvaret att inte lägga ner Dragsvik då garnisonsnätet bantas. Medgivandet av att det har förekommit politisk styrning som inte har redovisats öppet väckte omedelbart uppståndelse i oppositionen.

Under veckoslutet kom också SDP:s avgående partisekreterare Mikael Jungner med en bredsida mot Wallin för att han har vilselett riksdagen. På måndagen sade SDP-ledamoten Maarit Feldt-Ranta till Yle Nyheter att det är allvarligt om en minister inför riksdagen ger uttalanden som står i konflikt med varandra.

- Det är förstås möjligt att Feldt-Ranta har hittat uttalanden som har gått mig förbi men jag har faktiskt lusläst protokollen. Det kan inte heller handla om något Wallin har sagt i riksdagsutskotten eftersom de inte har hört honom om reformen. Samtidigt står det helt klart att Wallin inte heller har berättat för riksdagen att han uttryckligen bad försvaret rädda Dragsvik då beredningen ville ha en tolkning av regeringsprogrammet, säger Anne Suominen.

Katainen bedyrade opartiskhet

Däremot har statsminister Jyrki Katainen försäkrat inför riksdagen att regeringen inte har ingripit i försvarets reformförslag.

I interpellationsdebatten sade Katainen ordagrant att det har varit en viktig princip för regeringen att inte ingripa och att man inte har gjort det vare sig av regionpolitiska eller andra politiska skäl utan litat på att försvarets lösningsmodell är den bästa. Han försäkrade att det är absolut fakta.