Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö borde bli nationalstadspark

Från 2007

Markägare i Hangö är intresserade av att skapa en nationalstadspark i staden. Närmare 40 personer har redan gett sitt samtycke till planerna, några enstaka markägare vill inte att deras tomt hör till en park.

Hangö stads tekniska sektor ska ordna information om planerna och diskutera med dem som är negativt inställda innan fullmäktige senare i höst beslutar om staden ansöker om status som nationalstadpark hos miljöministeriet eller inte.

Nationalstadsparken planeras från Furuvik i öster till Klippingarna i väster.

Avsikten är att bevara stadens historia och att trygga att stadens grönområden förblir i stadsbornas användning även i framtiden. I en nationalpark skyddas de värdefulla miljöerna.

(Av Västnyland)