Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Forskare: Kammaneten i Västnyland i vår

Från 2007

Den farliga amerikanska kammaneten kan snabbt sprida sig också till vattnen utanför Västnyland. Det befarar amanuens Marko Reinikainen på Helsingfors Universitets zoologiska station i Tvärminne som handhar kustvattenforskning.

Havsforskningsinstitutets fartyg Aranda återvände från sin senaste forskningsresa med det mycket oroväckande resultatet att stora tätheter av den amerikanska kammaneten har påträffats i Ålands hav, Bottenhavet och vid Finska vikens mynning. Det betyder enligt Reinikainen att maneten kan vara i Västnyland redan nästa vår vilket skulle leda till stor skada i ekosystemet och i fiskerinäringen.

Den amerikanska kammaneten har nämligen inga naturliga fiender men en mycket hög tillväxttakt. Den är ett effektivt rovdjur av djurplankton, samt fiskrom och fiskyngel. Bland annat strömming och vassbuk står på menyn. Kammanetens födoval gör att den skulle hamna högst i ekosystemets näringskedja. Reinikainen tror därför att ekosystemet på några år kan förändras mycket drastiskt.

Några åtgärder för att hindra utvecklingen tror Reinikainen inte på. Den amerikanska kammaneten antas ha kommit med båtars barlastvatten och att få bort den lyckas knappast.

Den amerikanska kammaneten är ett genomskinligt, geléaktigt djur som kan lysa i mörker, och som kan växa till 10 centimeters storlek. Den är väldigt anpassningsbar och klarar sig i salthalter på mellan 3 och 39 promille och temperaturer på mellan 4 och 32 grader.

(Av Västnyland)