Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fisktrappor i Svartån knepiga att bygga

Från 2007

Svartån i Karis skulle gynnas avsevärt av fisktrappor, men det är någonting som inte är speciellt enkelt att förverkliga.

Projektet skulle kräva samarbete med både statliga myndigheter, grannkommuner, näringsliv och markägare.

Energibolaget Fortum motsätter sig inte planerna, men vill se en ordentlig utredning av projektet innan bolaget släpper till vattenområden som utifrån gamla avtal inte omfattas av bestämmelser om fisktrappor.

Fisktrappor är viktiga av ekologiska skäl, anser sfp i Karis som står bakom initiativet. De kunde också öka rekreationsvärdet vid Svartån tack vare möjligheter till fiske av arter som behöver fisktrappor för sin förökning i vattendraget, närmast lax och öring.

Karis stadsstyrelse har remitterat initiativet om fisktrappor i Svartån till tekniska nämnden för beredning.
(Av Västnyland)