Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Preciserad kritik mot Pojos Hakkarainen

Från 2008

I Pojo har anklagelserna mot Pojos kommundirektör Jyrki Hakkarainen nu preciserats. Det är kommunisterna Peter Björklöf och Matti Rauäng som har formulerat sina åsikter till ett utlåtande de skickat till lokala medier. Kommunisterna har listat några punkter där de anser att kommundirektören har felat och som kunde ligga som grund för att avsätta honom.
Jyrki Hakkarainen säger att han inte har fått ta del av skrivelsen. Alla anklagelser hittills har enligt honom varit oanalytiska.
- Jag tycker det är fråga om mobbning och personlig klappjakt, säger Hakkarainen.

Bland annat anser Pojokommunisterna Peter Björklöf och Matti Rauäng att kommundirektören inte har tagit de ekonomiska problemen på allvar, utan delegerat dem till ekonomichefen. De anser också att beredningen har varit bristfällig - till exempel har kommunstyrelsen behandlat sådana ärenden som fullmäktige borde ha avgjort.

De anser också att Hakkarainen har agerat utan att konsultera beslutsfattare i olika ärenden, till exempel då det gäller aktiviteterna kring Norrstrand och utbyggnaden av Gumnäs udde.

Hakkarainen beskylls också för att ha varit svag på det juridiska området, vilket har fått negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Han påstås också aktivt ha agerat för att avsätta kommunstyrelsen 2005 och blandat sig i sådant som inte hör till hans uppgifter, vilket har försvårat den politiska situationen i kommunen.

Den grupp som skall utreda förtroendet för kommundirektören möts på nytt på torsdag och efter det skall Jyrki Hakkarainen få ge ett skriftligt svar på anklagelserna.

(Av Västnyland)