Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kort info upprörde åhörarna i Kstad

Strålsäkerhetscentralen, STUK, informerade i går kristinestadsborna om sin roll i kärnkraftsfrågan. STUK räknar sig som en oberoende myndighet. Men åhöraren Anette Norrgrann ifrågasatte objektiviteten.

- Det är ju i princip på grund av kärnkraftverken som människorna på STUK har ett jobb. Kan man kalla det objektivitet?
Så här svarade enhetschefen Olli Vilkamo och direktören för STUK, Lasse Reiman.
- Vår arbertsgivare är staten, men kärnkraftsbolagen måste betala övervakningen. De betalar inte direkt vår lön.

Många av åhörarna ville egentligen veta sådant som hör hemma inom juridiken.
- Kan man planera på andras marker? Fennovoima äger inte en enda kvadratmeter mark och de får inte heller köpa. Varför fortsätter man på det här sättet, undrade Leif Gullberg.
Den frågan kunde Strålsäkerhetscentralen inte besvara, det ingår inte i deras kompetens. Däremot informerade man om säkerhetszoner och livet på en kärnkraftsort. En fråga ställdes om uppbevaringen av kärnavfallet. Så här svarade enhetschefen Olli Vilkamo.
- Vi har inte sett någon beskrivning från Fennovoima om hur det blir i praktiken.

Harry Appel, åhörare på infotillfället, ansåg att allt för mycket blev osagt då tillställningen endast var en halvtimme lång.
- Ordna en gång till och se till att det hålls på båda språken, sa en upprörd Appel efter mötet.
(Av Österbotten)