Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÖSP kräver att Fennovoima lämnar Sideby

Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, kräver att energibolaget Fennovoima ändrar sina planer på att bygga ett kärnkraftverk i Kristinestad, Sideby. Förbundet tar också markägarnas parti genom att motsätta sig en eventuell tvångsinlösning av den privatägda marken i Norrskogen och på Kilgrund.
ÖSP anser, i sitt uttalande den 29 januari, att en eventuell utbyggnad av kärnkraften bör uterdas på områden där kärnkraften redan är etablerad.
ÖSP anser också att de österbottniska kommunerna målmedvetet bör satsa på en utveckling av bioenergi. Därigenom kan kommunerna stöda sysselsättningen och den lokala ekonomin.

(Av Österbotten)