Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kristinestads stadsdirektör får kritik

Tre femtedelar av Kristinestads 27 fullmäktigeledmöter anser att stadsdirektör Riitta El Nemr handlade fel då hon uppmanade alla de som är för ett kärnkraftverk i staden att mobilisera sig.

- Eftersom Kristinestad officiellt inte har tagit ställning till ett kärnkraftverk bör stadens tjänstemän hålla sig neutrala i frågan, anser bland annat ledamot Yngve Storsved.

El Nemr säger däremot att hon inte har valt sida, utan att hon bara ville få till en debatt.

Fennovoima inledde miljökonsekvensbedömingen angående ett eventuellt kärnkraftverksbygge Kristinestad i onsdags.
(Av Malin Kock)