Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Namnlistor mot försäljningen av Åliden

Från 2008

I Ingå finns en oro för hur det ska gå med den privata veterinärmottagningen ifall kommunen säljer Åliden-fastigheten i kommunens centrum. De tre byggnaderna som hör till Åliden finns med på listan över objekt som kommunen planerar sälja.
Hundägaren Kati Juvonen har nu startat en namninsamling just mot att veterinär Kaisa Wuorenmaa skulle bli tvungen att flytta från nuvarande lokaliteter.

Kati Juvonen säger att den privata veterinärtjänsten i Ingå fungerar mycket bra, inte minst tackvare sitt centrala läge. Det går också lätt att få tid hos veterinären och att åka annanstans är besvärligt. Den kommunala veterinärtjänsten fungerar ofta bristfälligt anser Juvonen som med namninsamlingen hoppas kunna påverka kommunen att inte sälja den byggnad den privata veterinärmottagningen finns i.

Veterinär Kaisa Wuorimaa säger att hon är glad över namninsamlingen som kom som en överraskning för henne själv. Hon hoppas att kommunen kunde tänka sig ett fastighetsbolag där företagarna i området kunde få köpa just den fastighet de verkar i.

Den senaste tiden har många ingåbor samlat in namn för olika ändamål, men namninsamlingarna har hittills inte påverkat politkerna. Kommundirektör Jarl Boström säger att namnlistor ju visar att ingåborna engagerar sig i närdemokratin. Men om det påverkar Åliden-frågan är en annan femma. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen rätt att sälja vissa kommunala fastigheter, men det betyder inte att kommunen måste sälja en viss fastighet. Att bilda ett fastighetsbolag som veterinären för fram är ett alternativ som diskuteras säger Boström som ändå poängterar att kommunen inte tänker sälja fastigheterna till rabatterat pris. Kommunen behöver pengar för annan verksamhet.

Jarl Boström säger också att veterinärmottagningen är viktig för kommunen liksom de övriga företagarna i Åliden. Kommunen kommer att försöka hitta alternativa lokaliter ifall kommunen säljer fastigheten. Han lyfter fastigheterna kring gamla brandstation som ett alternativ. De fastigheterna finns också på kommunens försäljningslista.

Måndagen den 3 mars kommer kommunstyrelsen att diskutera frågan. För tillfället försöker kommunen sälja Bergvalla i Barösund och hoppas få ett bra pris där. Kommunen förhandlar också med Degerby byaråd om en försäljning av Rosenberg och Igor muséet. Byggnaderna på Åliden är skyddade och får inte rivas.

(Av Västnyland)