Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pekkarinen: Högst en kärnreaktor behövs

Näringsminister Mauri Pekkarinen (c) anser att det behövs högst en ny kärnreaktor i Finland.

Enligt Pekkarinen visar nya beräkningar som hans ministerium har gjort att det framtida elbehovet är mindre än man trott.
Det beror på att industrins elkonsumtion inte ökar som förr och på att energieffektiviteten blir bättre. Även EU:s krav på mer förnybar energi påverkar elproduktionen.

Näringsminister Mauri Pekkarinen

Pekkarinen uppmanar nu de kraftbolag som planerar nya reaktorer att slå samman sina ansökningar. Att ge tillstånd åt två eller tre nya kraftverk är enligt honom otänkbart under de närmaste åren.

Också byggandet av en ny reaktor måste diskuteras noga, säger Pekkarinen.

Industrin vill bygga två nya kärnkraftverk
Ansökningar om bygge av två nya kärnkraftverk kommer att lämnas in till riksdagen före sommaren.

Både Industrins Kraft och Fortum ansöker om nya reaktorer. Fortum anhåller om att uppföra en tredje reaktor i Lovisa. Fortums vd Mikael Lilius säger att bolagets kärnkraftsutredning blir klar före sommaren.
Därtill håller energikonsortiet Fennovoima på med en miljökonsekvensbedömningen av sitt eget kärnkraftverk.
Den väntas bli klar i början av 2009, och Fennovoima har redan beslutat att genast efter det lämna in sin ansökan till statsrådet.

Industrin vill ha mer kärnkraft i Finland för att kunna hålla nere priset på elektricitet och för att inte vara beroende av importerad el.

Energidirektör Martti Kätkä vid Teknologiindustrin anser att det behövs minst två kärnkraftverk till i Finland.

Mera kärnkraft skapar ökat tryck på andelen förnybar
energi

Om kärnkraft som energiform ökar i Finland måste också andelen förnybar energi öka, konstaterar energiexperten, professor Peter Lund vid Tekniska högskolan.

EU:s energipolitik går ut på att den förnybar energin ska utgöra en fastslagen andel av den totala mängden energi.

En energiekonomisk helhetssyn behövs nu i Finland, anser Lund.
Kärnkraft är inte det vettigaste kostnadsmässigt - och kärnkraft är inte det enda alternativ som finns, konstaterar Lund. Energieffektivisering och mer förnybar energi är goda alternativ, påpekar Lund.

Lund tror att Finland kan få ett överskott av el, och frågar sig om Finland kommer att bli en elexportör; den situationen är tänkbar om Finland både uppfyller EU:s krav och
bygger ut kärnkraften.

EU kräver ökad satsning på förnybar energi

EU-kommissionen kräver i sitt nya energiprogram att utsläppen av växthusgaser minskar med 20 procent jämfört med 1990 års nivå. Andelen förnybar energi ska öka till 20 procent och ytterligare ett mål är att spara energi - också det med 20 procent. Allt detta ska ske fram till år 2020.

För Finlands del innebär det här att 38 procent av all energi ska komma från förnybara källor år 2020. Det skulle vara en ökning med 9,5 procentenheter från nuläget.

(Av Ann-Lis Fredriksson)