Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Storm på Kopparnäs i Ingå

Från 2008

Missnöje på grund av försäljning av strandtomter, ilska i och med bygge av allt för stora hus och nu höjda röster i samband med en grusbelagd strandväg som är allt för bred och förstör naturen. Kritiken duggar tätt och det tycks aldrig bli lugn och ro kring Kopparnäs friluftsområde i Ingå.

Föreningen Nylands friluftsområden har låtit bygga en strandväg som skapat missnöje såväl inom föreningens styrelse som bland miljöfolk i området. Rea Nyström som är föreningens planerare blev förvånad över att strandstigen blev en bred grusväg som inte tar i beaktande miljön i området. Hon konstaterar att vägdragningen borde ha bevakats noggrannare och genomförts med större försiktighet. Det var föreningens ombudsman Henrik Wickström som såg till att vägen byggdes, men honom har Yle Västnyland inte lyckats nå för en kommentar.

Hilkka Toivonen är medlem i Ingå-Sjundeå miljöförening och hon har gått längs vägen flera gånger och hittat många ställen där miljön förstörts. Enligt henne borde vattendragen ha skyddats bättre genom till exempel spångar och ställen där vägen dragits rakt över berget borde inte finnas över huvud taget.

- Det saknades helt och hållet kompetens då den här vägen är byggd, konstaterar Toivonen som inte förstår hur det hela är möjligt.

Föreningens ordförande Mika Airinen konstaterar för sin del att ett bra vägnät är ett måste på Kopparnäs. Området besöks av cirka 60 000 människor per år och antalet ökar hela tiden, därför bör till exempel avfalls- och vedtransporten på området fungera. Vidare anser han att det är viktigt att även till exempel åldringar och rörelsehindrade kan ta sig fram på Kopparnäs.

Några av föreningens styrelsemedlemmar kommer tillsammans med miljöexperter från forststyrelsen att besöka vägen på Kopparnäs onsdagen den 27 februari och sedan besluta om eventuella vidare åtgärder.

(Av Västnyland)