Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Åliden fortfarande till salu i Ingå

Från 2008

Kommunstyrelsen behandlar försäljningen av Ålidens fastigheter nästa gång den 31 mars och då tror kommunstyrelseordförande Marie Lundell (sfp) att det finns konkreta förslag att ta ställning till. Före det fortsätter diskussionerna med anbudsgivare och nuvarande Ålidenföretagare.
Frågan om Ålidenfastigheternas framtid i Ingå kyrkoby fick nya dimensioner på måndagen.
Nu handlar det inte längre enbart om att trygga privata veterinärtjänster utan många Ingåbor tycker att Åliden är en värdefull helhet som höjer Ingås image och bidrar till att locka nya invånare och besökare.
Hundägare Kati Juvonens far Esko Juvonen (sdp) startade med en insändare en liten folkrörelse av det ovanligare slaget i Ingå.
Kati Juvonen började samla in namn för bevarandet av Ålidenfastigheterna i kommunens ägo så att veterinär Kaisa Wuorimaa skulle kunna fortsätta med sin mottagning i Åliden där hon hyr en lokal av kommunen. Namnlistorna fick 370 undertecknare. Kommunen vill trots det sälja de skyddade fastigheterna.
På måndagen hade ett dussintal hundägare med hjälp av sms kallat varandra till en liten demonstration utanför kommungården där kommunstyrelsen skulle behandla Ålidenfrågan. Deltagarna tyckte det var viktigt med god privat veterinärservice i kyrkobyn. Många poängterade också att veterinären och andra företagare i Ålidenhusen har investerat stora summor i sina lokaliteter.
Men minst lika mycket handlar det om Ingås image, tyckte demonstranterna som tillsammans med sina hundar fick presentera sitt budskap för styrelseordföranden Marie Lundell inne på kommungården.
- Det finns redan tillräckligt många kommuner i Finland som inte har annat än tråkiga supermarketar och flervåningshus. Vi vill bevara kulturmiljön i Ingå. Om Borgå eller Ekenäs rev sina gamla centrumträhus, skulle man nog reagera, sa Päivi Rosqvist som presenterade demonstranternas åsikt för kommunstyrelsen.
Men styrelsen ville inte gå med på demonstranternas krav. Försäljningen fortsätter, det beslöt styrelsen efter omröstning där rösterna föll 9 - 2. Heimo Hakala (ob) och Soile Gustafsson (sdp) röstade mot fortsatt försäljning.
(Av Västnyland)