Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vanhanen överklagar Ruusunendomen

Från 2008

Statsminister Matti Vanhanen (c) överklagar till hovrätten Helsingfors tingsrätts dom kring ex-flickvännen Susan Ruusunens bok Pääministerin morsian (Statsministerns fästmö). Tingsrätten förkastade i dag alla åtal gällande boken.
Vanhanen motiverar sin överklagan med tingsrättsdomarens åsikt i frågan. Enligt Vanhanen motsvarar domarens åsikt hans egen. Han anser att man måste få en högre rättsinstans åsikt i frågan, eftersom nämndemännens motiveringar går stick i stäv med domarens.
Vanhanen: Jag har rätt till ett privatliv

Vanhanen anser att tingsrättens beslut ger en signal om att allt som man kan få fram ur en statsministers liv är offentligt.
- Om domslutet står fast innebär det att en person som jag inte kan skydda mig mot någonting. Allt som man kan samla in om mitt liv kan offentliggöras och sedan säljas i butikerna, säger Vanhanen.
- Också i det här jobbet måste man varje dag få lite privat tid för sig själv, säger han vidare.
Tingsrätten röstade
Tingsrätten röstade i frågan och rösterna föll 2-2, vilket innebar att fallet avgjordes till de åtalades fördel. Tingsdomaren och en nämndeman lämnade in avvikande åsikter.
Rätten ansåg att uppgifterna eller insinuationerna i boken inte hade betydelse för hur man bedömer Vanhanens politiska verksamhet. Däremot är det enligt tingsrätten ur samhälleligt perspektiv viktigt att publicera uppgiften om att statsministern har närmat sig en okänd person på ett kontaktforum i internet och snabbt inlett ett förhållande med personen i fråga.
Beslutet bottnar i principen om yttrandefrihet
Tingsrätten förenade sig i de motiveringar som förläggarens försvar lade fram att man måste kunna förutsätta att en minister är pålitlig, ärlig och redlig.
Beslutet bottnar också i principen om yttrandefrihet. Enligt rätten har det varit tillåtet att offentliggöra uppgifter om Vanhanens privatliv med beaktande av att skyddet för politikers privatliv har kringskurits och med beaktande av den samhälleliga betydelse frågan har.
Domaren ville fälla
Tingsrättens domare hade velat döma Susan Ruusunen (f.d. Kuronen) till 25 dagsböter och förläggaren Kari Ojala till 80 dagsböter. Dessutom hade domaren velat utdöma de skadestånd på 1 000 euro som Vanhanen krävde av Ojala. Domaren hade också velat döma Ojalas förlag Etukeno Oy att betala staten 36 723 euro i ersättning för den ekonomiska nyttan av brottet.
Åklagaren: Uppgifterna var kränkande
Åklagaren ansåg att både Ruusunen och förläggaren hade gjort sig skyldiga till att ha kränkt Vanhanens privatliv, och yrkade på stora skadestånd eller villkorligt fängelse för bokens förläggare, och böter för Ruusunen. Ruusunen krävdes på minst 7 000 euro i skadestånd, och förläggaren på minst 50 000.
Statsminister Vanhanen hade inte några skadeståndskrav på Ruusunen.
Staten måste stå för kostnaderna
Eftersom åtalen förkastades måste staten ersätta de svarandes skäliga rättegångskostnader. Tingsrätten anser att en skälig ersättning för förläggaren Ojala och förlaget Etukeno Oy är 18 000 euro. Susan Ruusunen fick en självrisk ersatt samt en 70 euros avgift för rättshjälp.

(Av Malin Kock)