Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oriongatans soptipp undersöks i Hangö

Från 2008

Den gamla avstjälpningsplatsen vid Oriongatan i Hangö måste undersökas noggrannare efter att staden upptäckte spillolja och lukt av olja där i samband med avloppsarbeten. Prover visar nu spår av bland annat oljekolväte och tungmetaller.

Det är ingen överraskning eftersom området på 1960- och -70-talet användes för dumpning av slam. Slammet bestod till exempel av spillolja, tvättmedel och avfall från avloppsreningsverket - det här upphörde i mitten av 1970-talet och efter det täcktes slammet över med jord.
Avstjälpningsplatsen användes som grustäkt innan slam började dumpas där i början av 1960-talet.

Tekniska nämnden behandlar ärendet på onsdag (19.3) och förslaget är att beställa undersökningar av den gamla avstjälpningsplatsen.
(Av Västnyland)