Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen planläggning för Fennovoima

Frågan om miljökonsekvensprogrammet kring Fennovoimas kärnkraftverk i Kristinestad behandlades för första gången i tekniska nämnden på tisdag kväll. Och mera följer när stadsstyrelsen behandlar samma fråga på onsdag.
Tekniska nämnden föreslår efter omröstning (6-5) att staden Kristinestad inte inleder någon planläggning i detta skede i Sidebyområdet. Orsaken är att största delen av markägarna motsätter sig all planläggning. Staden kan inleda planläggningen först efter att Fennovoima Ab äger eller arrenderat mark för sitt kärnkraftverk.
Nämnden säger också i sitt utlåtande att kärnkraftverkets inverkan på primärnäringarna bör utredas bl.a. med tanke på betydande potatisproduktion i närregionen. Vidare vill nämnden att man också utreder frågan om slutdeponeringen av använt kärnbränsle samt om hur havsvattnets värmenivå kommer att påverkas.
Utlåtandet går nu alltså vidare till stadsstyrelsen i Kristinestad och sedan till stadens fullmäktige den 31 mars.
(Av Österbotten)