Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nej till kärnkraft i Kstadsfullmäktige

Norrskogen-området i Sideby är ofördelaktigt som lokaliseringsplats för ett kärnkraftverk.
Det slog Kristinestadsfullmäktige fast i behandlingen av Fennovoimas program för miljökonsekvensbedömning i går.
Det var sfp:s fullmäktigegrupp som genom Håkan Antfolk föreslog att den viljeyttringen skulle fogas till stadsstyrelsens utlåtande.
Antfolks förslag fick understöd av 16 ledamöter efter omröstning. De elva fullmäktigeledamöter som röstade emot tillägget, bland andra stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter, anmälde om avvikande åsikt.
I övrigt godkändes stadstyrelsens förslag till utlåtande till MKB-programmet, bland annat med tilläggsutredningar om kärnkraftverkets inverkan på primärnäringarna och hur slutdeponeringen av kärnbränsle ska skötas. Dessutom har styrelsen fastslagit att staden inte inleder någon planläggning för området i detta skede, vilket också fullmäktige kunde enas om.
(Av Österbotten)