Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Posiva tackar nej till Fennovoimaavfall

Posiva Oy, expertorganisation inom kärnfall i Finland, tar inte emot Fennovoimas kärnavfall. Fennovoima hänvisar i miljökonsekvensbedömningsprogram till Posiva då det gäller slutförvaringen av kärnavfallet, men någon sådan överenskommelse dem emellan finns inte, enligt Posivas utlåtande till arbets- och näringsministeriet.
Posiva informerade Fennovoima redan innan miljökonsekvensbedömningsprogrammet publicerades, att de inte kommer att medverka i bolagets verksamhet. Posiva har endast åtagit sig att sköta om Fortums och Teollisuuden Voimas kärnavfall från nuvarande och eventuella framtida kärnkraftverk.
(Av Österbotten)