Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hangö fick nationalstadspark

Från 2008

Finlands största nationalstadspark ska inrättas i Hangö. Det kommer att bli den största nationalstadsparken i Finland med en areal på omkring 6 300 hektar.
Stadsparken omfattar flera Natura 2000 -områden: Tulluddens natur- och fågelskyddsområde och delar av det omfattande havsskyddsområdet i Ekenäs och Hangö skärgård och i Pojoviken.
Nationellt värdefulla, bebyggda miljöer inom stadsparksområdet är bland annat Gäddtarmen, Boulevarden, de gamla byggnaderna på Högholmen i Västra hamnen samt Appelgrensvägens och Mannerheimvägens villaområde i Badhusparken. Gäddtarmens hällristningsområde har föreslagits bli infört i UNESCO:s världsarvsförteckning, vilket också visar att området är av internationellt intresse.
Genom beslutet vill man bevara Hangös värdefulla kultur- och naturarv. Staden kommer att utarbeta en skötsel- och nyttjandeplan för parken tillsammans med Nylands miljöcentral.
Hangö nationalstadspark är den fjärde i Finland. De andra stadsparkerna finns i Tavastehus, Heinola och i Björneborg. I flera andra städer utreds som bäst möjligheten att inrätta sådana parker.
Världens första nationalstadspark grundades i Stockholm i Solna och i Lidingö kommunområde år 1995.