Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flygekorre på Fennovoimaområde i K:stad

Förekomsten av flygekorre på de skogsskiften som Fennovoima arrenderar i Skaftung kan ha betydelse för planerna på ett kärnkraftverk där. Patrik Byholm, som är forskare i skogsekologi vid Helsinfors universitet, kommer nu att uppmana Västra Finlands Miljöcentral att göra en noggrann inventering av hela området innan några beslut om planering eller skogavverkningar görs.

Förekomsten av flygekorre kan bland annat göra det svårare att få byggnadstillstånd. Enligt lagen måste förekomsten av flyegkorrar tas i beaktande.
- Finland har ett särskilt ansvar för flygekorrarnas fortlevnad enligt EU-bestämmelser, eftersom Finland och Baltikum är de enda länder där arten förekommer, säger Patrik Byholm.

Också Fennovoima kommer att låta Pöyry Environment kartlägga förekomsten av flygekorre i Skaftung och i Strömfors.
- Det är för tidigt att ännu säga vad det kan ha för betydelse för projektet, säger Fennovoimas sambandschef Patrik Hellman.

(Av Österbotten)