Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Krav på större öppenhet i finansieringen

Från 2008

På några dagar har vinden vänt när det gäller öppenheten i valfinansieringen. Det beror på ett rättframt men oförsiktigt uttalande av centerns Timo Kalli, som inte ansåg att han behöver följa lagen om valfinansiering eftersom det inte finns sanktioner i lagen.
Riksdagsgrupperna har diskuterat valfinansieringen. Samlingspartiets riksdagsrupp beslöt att de medlemmar som vill komplettera sin anmälan om valfinansiering till justitieministeriet ska göra det före klockan 12 i morgon.
Enligt samlingspartiets gruppordförande Pekka Ravi har det rått ovisshet om vad som ska redogöras för och vad som inte ska göra det. Ravi kommer själv att gå genom sin stödförenings finanser i kväll. Enligt samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen uppmanas samlingspartisterna till öppenhet.

Också centerns riksdagsgrupp beslöt att dess medlemmar kan komplettera sin anmälan om valfinansiering till justitieministeriet om de vill.

Både samlingspartiet och centern var försiktiga med konkreta ställningstaganden om hur bestämmelserna om valfinansieringen borde ändras men anser att lagen borde ses över. Grupperna vill inte ännu ta ställning till eventuella sanktioner.

Sfp uppmanar alla sina kandidater i kommunalvalet att vara beredda på att redovisa för hela sin valfinansiering - och hoppas att andra partier kommer att följa det exemplet för att göra valsystemet mer genomskinligt.

Justitieminister Tuija Brax (grön) sade i går att det i den nya lagen måste finnas en möjlighet att bestraffa den som inte uppger sina valfinansiärer på korrekt sätt. Hon trodde också att de nya reglerna kunde gälla redan i EU-valet om ett drygt år.
Heinäluoma vill ha övre gräns
Socialdemokraternas avgående ordförande Eero Heinäluoma föreslår i dag också att man borde införa en övre gräns för donationerna. Han är inne på samma linje som statsminister Matti Vanhanen, som under sin pågående resa i Sydamerika föreslagit ett maximibelopp på ett två-tretusen euro.
Sukari en av finansiärerna
Många kända affärsmän står enligt uppgifter i medierna bakom finansieringen av de finländska politikernas valkampanjer.

En av de stora finansiärerna är en förening som går under namnet Kehittyvien maakuntien Suomi med affärsmannen Toivo Sukari som bakgrundsgestalt. Sukari är mannen bakom det planerade köpcentret Ideapark i Vichtis.

Föreningen har bland annat stött Matti Vanhanens (c) valkampanj med 10 000 euro. Vanhanen uttalade nyligen sitt stöd för Ideaparkprojektet.

Toivo Sukari vill inte för Yle kommentera sin inblandning i valfinansieringen men förnekar den heller inte.

Vanhanen som befinner sig på besök i Brasilien säger att han inte kände till vilka som låg bakom föreningen Kehittyvien Maakuntien Suomi.

Vanhanen säger att det är viktigt att gällande regler följs, Lagstiftningen om valfinansieringen borde ändå utvecklas och Vanhanen föreslår att en övre gräns införs för hur mycket en enskild givare kan bidra med.
(Av Rabbe Nilsson)